کالایاب
شاخص یاب

GBP/HTG Ask

  • نرخ فعلی:118.878
  • بالاترین قیمت روز:118.878
  • پایین ترین قیمت روز:118.666
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:118.767
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:118.67
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.208

نمودار کندل استیک GBP/HTG Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/HTG Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
118.878 ریال18:24:14
118.82 ریال16:27:09
118.775 ریال8:18:06
118.749 ریال6:18:08
118.683 ریال4:18:05
118.666 ریال2:21:06
118.767 ریال0:25:00
118.767 ریال0:24:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات