شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/HKD Ask

  • نرخ فعلی:10.0694
  • بالاترین قیمت روز:10.0707
  • پایین ترین قیمت روز:10.0422
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.0613
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۳:۲۵
  • نرخ روز گذشته:10.0566
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0128

نمودار کندل استیک GBP/HKD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/HKD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.0694 ریال19:33:25
10.0644 ریال19:15:27
10.0644 ریال19:15:26
10.0578 ریال18:54:26
10.0575 ریال18:33:26
10.0616 ریال18:15:28
10.0616 ریال18:15:27
10.0557 ریال17:54:23
10.0537 ریال17:33:24
10.0578 ریال17:15:26
10.0578 ریال17:15:25
10.0571 ریال16:54:28
10.0548 ریال16:33:24
10.0555 ریال16:15:29
10.0555 ریال16:15:27
10.0534 ریال15:54:24
10.0503 ریال15:33:24
10.0576 ریال15:15:26
10.0576 ریال15:15:26
10.0604 ریال14:54:23
10.0672 ریال14:33:23
10.0663 ریال14:15:25
10.0663 ریال14:15:24
10.0707 ریال13:54:25
10.0599 ریال13:33:22
10.0615 ریال13:15:24
10.0615 ریال13:15:23
10.0675 ریال12:54:21
10.0539 ریال12:33:23
10.0489 ریال12:15:24
10.0489 ریال12:15:24
10.0501 ریال11:54:21
10.0544 ریال11:33:20
10.0531 ریال11:15:18
10.0531 ریال11:15:18
10.0454 ریال10:54:15
10.045 ریال10:33:15
10.0422 ریال10:15:19
10.0422 ریال10:15:19
10.0433 ریال9:54:15
10.0437 ریال9:33:16
10.05 ریال9:15:20
10.05 ریال9:15:19
10.0471 ریال8:54:15
10.0491 ریال8:33:17
10.0525 ریال8:15:22
10.0525 ریال8:15:21
10.054 ریال7:54:15
10.0522 ریال7:33:17
10.0585 ریال7:15:20
10.0585 ریال7:15:20
10.0591 ریال6:54:15
10.0545 ریال6:33:16
10.0548 ریال6:15:21
10.0548 ریال6:15:20
10.0581 ریال5:54:16
10.0586 ریال5:33:16
10.0621 ریال5:15:19
10.0621 ریال5:15:18
10.0606 ریال4:54:15
10.0604 ریال4:33:14
10.0626 ریال4:15:18
10.0626 ریال4:15:18
10.0629 ریال3:54:17
10.0628 ریال3:33:13
10.0632 ریال3:15:16
10.0632 ریال3:15:16
10.0643 ریال2:54:14
10.0626 ریال2:33:14
10.0635 ریال2:15:17
10.0635 ریال2:15:16
10.0594 ریال1:54:14
10.0621 ریال1:33:14
10.0585 ریال1:15:15
10.0585 ریال1:15:15
10.0586 ریال0:54:14
10.0652 ریال0:33:13
10.0613 ریال0:15:16
10.0613 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات