شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/DZD Ask

  • نرخ فعلی:155.244
  • بالاترین قیمت روز:155.389
  • پایین ترین قیمت روز:154.46
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.42
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.43%
  • نرخ بازگشایی بازار:154.631
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۳:۲۴
  • نرخ روز گذشته:154.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.644

نمودار کندل استیک GBP/DZD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/DZD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
155.244 ریال20:33:24
155.389 ریال20:15:30
155.389 ریال20:15:28
155.221 ریال19:54:26
155.105 ریال19:33:26
155.033 ریال19:15:28
155.033 ریال19:15:28
154.937 ریال18:54:28
154.887 ریال18:33:27
154.947 ریال18:15:29
154.947 ریال18:15:29
154.863 ریال17:54:25
154.876 ریال17:33:25
154.949 ریال17:15:27
154.949 ریال17:15:26
154.654 ریال16:54:29
154.924 ریال16:33:25
154.949 ریال16:15:30
154.949 ریال16:15:28
154.926 ریال15:54:25
154.581 ریال15:33:25
154.999 ریال15:15:27
154.999 ریال15:15:27
154.997 ریال14:54:24
155.08 ریال14:33:24
154.779 ریال14:15:26
154.779 ریال14:15:25
155.14 ریال13:54:26
154.996 ریال13:33:23
155.019 ریال13:15:25
155.019 ریال13:15:24
155.079 ریال12:54:22
154.86 ریال12:33:24
154.48 ریال12:15:26
154.48 ریال12:15:25
154.463 ریال11:54:22
154.561 ریال11:33:21
154.556 ریال11:15:20
154.556 ریال11:15:19
154.472 ریال10:54:16
154.473 ریال10:33:16
154.46 ریال10:15:20
154.46 ریال10:15:20
154.467 ریال9:54:16
154.47 ریال9:33:17
154.573 ریال9:15:21
154.573 ریال9:15:20
154.523 ریال8:54:16
154.534 ریال8:33:18
154.581 ریال8:15:23
154.581 ریال8:15:22
154.576 ریال7:54:16
154.557 ریال7:33:19
154.581 ریال7:15:21
154.581 ریال7:15:21
154.612 ریال6:54:16
154.567 ریال6:33:17
154.599 ریال6:15:23
154.599 ریال6:15:22
154.615 ریال5:54:17
154.636 ریال5:33:17
154.66 ریال5:15:20
154.66 ریال5:15:20
154.643 ریال4:54:16
154.626 ریال4:33:15
154.658 ریال4:15:20
154.658 ریال4:15:19
154.676 ریال3:54:18
154.684 ریال3:33:14
154.696 ریال2:54:15
154.677 ریال2:33:15
154.713 ریال2:15:18
154.713 ریال2:15:17
154.665 ریال1:54:15
154.709 ریال1:33:15
154.665 ریال1:15:16
154.665 ریال1:15:16
154.692 ریال0:54:15
154.709 ریال0:33:14
154.631 ریال0:15:17
154.631 ریال0:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات