کالایاب
شاخص یاب

GBP/DOP Ask

  • نرخ فعلی:63.805
  • بالاترین قیمت روز:64.942
  • پایین ترین قیمت روز:63.757
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:63.812
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:63.759
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.046

نمودار کندل استیک GBP/DOP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/DOP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
63.805 ریال18:24:14
64.942 ریال16:27:08
63.827 ریال8:18:06
63.81 ریال6:18:09
63.767 ریال4:18:05
63.757 ریال2:21:06
63.812 ریال0:24:53
63.812 ریال0:24:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات