شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/DOP Ask

  • نرخ فعلی:67.998
  • بالاترین قیمت روز:68.03
  • پایین ترین قیمت روز:67.956
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:67.967
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:67.961
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.037

نمودار کندل استیک GBP/DOP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/DOP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
67.998 ریال7:33:16
67.993 ریال7:15:18
67.993 ریال7:15:17
67.988 ریال6:54:15
67.977 ریال6:33:16
67.972 ریال6:15:18
67.972 ریال6:15:17
67.998 ریال5:54:15
67.993 ریال5:33:17
67.998 ریال5:15:20
67.998 ریال5:15:19
68.014 ریال4:54:15
68.004 ریال4:33:15
68.03 ریال4:15:18
68.03 ریال4:15:17
68.025 ریال3:54:14
67.977 ریال3:15:16
67.977 ریال3:15:15
67.983 ریال2:33:14
67.998 ریال2:15:18
67.998 ریال2:15:17
67.988 ریال1:54:13
67.977 ریال1:33:15
67.956 ریال1:15:16
67.956 ریال1:15:16
67.972 ریال0:54:14
67.967 ریال0:15:16
67.967 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات