شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/CZK Ask

  • نرخ فعلی:29.919
  • بالاترین قیمت روز:29.919
  • پایین ترین قیمت روز:29.794
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:29.843
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۳:۲۶
  • نرخ روز گذشته:29.833
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.086

نمودار کندل استیک GBP/CZK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/CZK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29.919 ریال19:33:26
29.896 ریال19:15:28
29.896 ریال19:15:27
29.862 ریال18:54:27
29.821 ریال18:33:27
29.85 ریال18:15:29
29.85 ریال18:15:28
29.837 ریال17:54:24
29.845 ریال17:33:25
29.863 ریال17:15:27
29.863 ریال17:15:26
29.856 ریال16:54:29
29.863 ریال16:33:25
29.881 ریال16:15:30
29.881 ریال16:15:28
29.869 ریال15:54:25
29.855 ریال15:33:25
29.864 ریال15:15:27
29.864 ریال15:15:27
29.856 ریال14:54:24
29.868 ریال14:33:24
29.861 ریال14:15:26
29.861 ریال14:15:25
29.869 ریال13:54:26
29.853 ریال13:33:22
29.847 ریال13:15:25
29.847 ریال13:15:24
29.874 ریال12:54:21
29.82 ریال12:33:24
29.814 ریال12:15:25
29.814 ریال12:15:24
29.794 ریال11:54:22
29.821 ریال11:33:21
29.842 ریال10:54:16
29.86 ریال10:33:16
29.855 ریال10:15:20
29.855 ریال10:15:20
29.845 ریال9:54:16
29.842 ریال9:33:17
29.866 ریال9:15:21
29.866 ریال9:15:19
29.859 ریال8:54:16
29.853 ریال8:33:17
29.856 ریال7:54:15
29.857 ریال7:33:19
29.854 ریال7:15:20
29.854 ریال7:15:20
29.861 ریال6:54:16
29.857 ریال6:33:16
29.87 ریال6:15:23
29.87 ریال6:15:21
29.861 ریال5:54:17
29.859 ریال5:33:17
29.864 ریال5:15:20
29.864 ریال5:15:19
29.876 ریال4:54:16
29.859 ریال4:33:15
29.867 ریال4:15:19
29.867 ریال4:15:19
29.878 ریال3:54:17
29.864 ریال3:33:14
29.862 ریال3:15:16
29.862 ریال3:15:16
29.856 ریال2:54:15
29.869 ریال2:33:15
29.857 ریال2:15:18
29.857 ریال2:15:17
29.863 ریال1:54:15
29.87 ریال1:33:15
29.857 ریال1:15:16
29.857 ریال1:15:15
29.853 ریال0:54:15
29.851 ریال0:33:13
29.843 ریال0:15:17
29.843 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات