شاخص یاب

پوند / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:1.2826
  • بالاترین قیمت روز:1.3091
  • پایین ترین قیمت روز:1.2826
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.55%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3086
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1.3006
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.018

نمودار کندل استیک پوند / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2826 ریال19:30:14
1.2861 ریال18:24:11
1.285 ریال17:21:12
1.2887 ریال16:15:14
1.286 ریال15:09:11
1.2851 ریال14:03:12
1.2897 ریال13:12:12
1.3046 ریال11:57:12
1.309 ریال10:51:13
1.3091 ریال9:45:14
1.308 ریال8:39:12
1.3079 ریال7:33:14
1.3086 ریال6:34:28
1.3086 ریال6:34:03
نظرات