پوند / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.7241
  • بالاترین قیمت روز:1.7361
  • پایین ترین قیمت روز:1.7241
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7345
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۷:۳۳
  • نرخ روز گذشته:1.7349
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0108

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7241 ریال13:37:33
1.7248 ریال13:16:34
1.7243 ریال12:55:32
1.7255 ریال12:40:34
1.7271 ریال12:16:36
1.7279 ریال11:37:31
1.7276 ریال11:16:33
1.7293 ریال10:55:30
1.7292 ریال10:40:28
1.729 ریال10:16:29
1.7287 ریال9:55:28
1.729 ریال9:37:29
1.7283 ریال9:16:27
1.7285 ریال8:55:29
1.7288 ریال8:16:27
1.7289 ریال7:55:28
1.7287 ریال7:37:26
1.7314 ریال7:16:28
1.7311 ریال6:55:26
1.7315 ریال6:40:27
1.7321 ریال6:16:26
1.7332 ریال5:56:16
1.7336 ریال5:37:31
1.7342 ریال5:16:29
1.7348 ریال4:55:27
1.7353 ریال4:43:24
1.7354 ریال4:19:23
1.7355 ریال3:58:24
1.7354 ریال3:37:26
1.7358 ریال3:19:24
1.7361 ریال2:58:22
1.7347 ریال2:40:26
1.7345 ریال1:55:26
نظرات