شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.7081
  • بالاترین قیمت روز:1.7087
  • پایین ترین قیمت روز:1.701
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7029
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۴:۲۸
  • نرخ روز گذشته:1.7026
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0055

نمودار کندل استیک پوند / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7081 ریال21:54:28
1.7076 ریال21:33:25
1.7086 ریال21:15:27
1.7086 ریال21:15:27
1.7072 ریال20:54:27
1.7069 ریال20:33:24
1.7087 ریال20:15:30
1.7087 ریال20:15:28
1.7059 ریال19:54:26
1.7046 ریال19:15:28
1.7046 ریال19:15:28
1.7035 ریال18:33:27
1.7042 ریال18:15:29
1.7042 ریال18:15:29
1.7035 ریال17:54:25
1.703 ریال17:33:25
1.7051 ریال17:15:27
1.7051 ریال17:15:26
1.7041 ریال16:54:29
1.704 ریال16:33:25
1.7036 ریال16:15:30
1.7036 ریال16:15:28
1.7034 ریال15:54:25
1.7028 ریال15:33:25
1.7042 ریال15:15:27
1.7042 ریال15:15:27
1.7048 ریال14:54:24
1.7056 ریال14:33:24
1.7055 ریال14:15:26
1.7055 ریال14:15:25
1.7064 ریال13:54:26
1.7048 ریال13:33:23
1.7047 ریال13:15:25
1.7047 ریال13:15:24
1.706 ریال12:54:22
1.7034 ریال12:33:24
1.7026 ریال12:15:26
1.7026 ریال12:15:25
1.7021 ریال11:54:22
1.7027 ریال11:33:21
1.7023 ریال11:15:20
1.7023 ریال11:15:19
1.702 ریال10:54:16
1.7014 ریال10:33:16
1.701 ریال10:15:20
1.701 ریال10:15:20
1.7014 ریال9:54:16
1.7016 ریال9:33:17
1.7028 ریال9:15:21
1.7028 ریال9:15:20
1.7024 ریال8:54:16
1.7022 ریال8:33:18
1.703 ریال7:54:16
1.7026 ریال7:15:21
1.7026 ریال7:15:21
1.7031 ریال6:54:16
1.703 ریال6:15:23
1.703 ریال6:15:22
1.7029 ریال5:54:17
1.7026 ریال5:33:17
1.7035 ریال4:54:16
1.703 ریال4:33:15
1.7039 ریال4:15:20
1.7039 ریال4:15:19
1.7034 ریال3:54:18
1.7033 ریال3:33:14
1.7038 ریال3:15:17
1.7038 ریال3:15:16
1.7035 ریال2:54:15
1.7041 ریال2:33:15
1.7034 ریال2:15:18
1.7034 ریال2:15:17
1.7025 ریال1:54:15
1.7039 ریال1:33:15
1.7025 ریال1:15:16
1.7025 ریال1:15:16
1.7033 ریال0:54:15
1.7034 ریال0:33:14
1.7029 ریال0:15:17
1.7029 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات