شاخص یاب

پوند / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.7029
  • بالاترین قیمت روز:1.7098
  • پایین ترین قیمت روز:1.7015
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7057
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۴:۲۸
  • نرخ روز گذشته:1.7052
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک پوند / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7029 ریال20:54:28
1.7028 ریال20:15:30
1.7055 ریال19:39:28
1.7027 ریال19:00:33
1.7017 ریال18:24:28
1.7038 ریال17:48:28
1.7039 ریال17:18:27
1.7036 ریال16:33:29
1.7015 ریال15:57:28
1.7071 ریال15:21:27
1.7069 ریال14:42:28
1.708 ریال14:06:29
1.7098 ریال13:30:38
1.7038 ریال12:51:33
1.7053 ریال12:15:32
1.7035 ریال11:39:30
1.7044 ریال11:00:35
1.7045 ریال10:24:29
1.705 ریال9:45:28
1.7051 ریال9:15:27
1.7056 ریال8:27:24
1.7052 ریال7:51:23
1.7055 ریال7:18:23
1.7062 ریال6:39:20
1.7067 ریال6:00:27
1.7073 ریال5:24:19
1.7078 ریال4:48:18
1.7079 ریال3:33:15
1.7075 ریال2:57:15
1.7066 ریال2:18:13
1.7059 ریال1:42:13
1.7057 ریال0:33:11
نظرات