شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/BSD Ask

  • نرخ فعلی:1.288
  • بالاترین قیمت روز:1.2886
  • پایین ترین قیمت روز:1.2872
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2878
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1.288
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک GBP/BSD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/BSD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.288 ریال16:54:14
1.2879 ریال16:15:16
1.2879 ریال16:15:16
1.2882 ریال15:54:15
1.288 ریال15:33:16
1.2877 ریال15:15:19
1.2877 ریال15:15:18
1.2878 ریال14:54:18
1.2872 ریال14:33:16
1.2876 ریال14:15:18
1.2876 ریال14:15:18
1.2877 ریال13:54:16
1.2874 ریال13:33:17
1.2879 ریال13:15:18
1.2879 ریال13:15:17
1.2874 ریال12:54:16
1.2878 ریال12:33:16
1.2873 ریال12:15:18
1.2873 ریال12:15:18
1.2877 ریال11:33:16
1.2874 ریال11:15:18
1.2874 ریال11:15:18
1.2883 ریال10:54:16
1.2885 ریال10:33:14
1.288 ریال10:15:15
1.288 ریال10:15:14
1.2879 ریال9:15:15
1.2879 ریال9:15:15
1.288 ریال8:54:14
1.2882 ریال8:33:13
1.288 ریال8:15:15
1.288 ریال8:15:14
1.2881 ریال7:54:12
1.2882 ریال7:33:13
1.2881 ریال7:15:14
1.2881 ریال7:15:14
1.288 ریال6:54:13
1.2884 ریال6:33:13
1.2886 ریال6:15:16
1.2886 ریال6:15:16
1.2884 ریال5:54:15
1.2886 ریال5:33:13
1.2884 ریال5:15:18
1.2884 ریال5:15:17
1.2883 ریال4:54:13
1.2886 ریال4:33:14
1.2881 ریال4:15:15
1.2881 ریال4:15:14
1.2883 ریال3:33:14
1.2882 ریال3:15:20
1.2882 ریال3:15:20
1.2885 ریال2:54:13
1.2884 ریال2:33:15
1.2886 ریال2:15:16
1.2886 ریال2:15:15
1.2883 ریال1:54:14
1.2884 ریال1:33:14
1.288 ریال1:15:15
1.288 ریال1:15:14
1.2881 ریال0:54:14
1.2878 ریال0:33:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات