شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/BHD Ask

  • نرخ فعلی:0.4856
  • بالاترین قیمت روز:0.4859
  • پایین ترین قیمت روز:0.4837
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4846
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۳:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.4843
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک GBP/BHD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/BHD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4856 ریال20:33:24
0.4859 ریال20:15:30
0.4859 ریال20:15:28
0.4856 ریال19:54:26
0.4849 ریال19:33:26
0.4846 ریال19:15:28
0.4846 ریال19:15:28
0.4842 ریال18:54:28
0.4843 ریال18:33:27
0.4845 ریال18:15:29
0.4845 ریال18:15:28
0.4842 ریال17:33:25
0.4844 ریال17:15:27
0.4844 ریال17:15:26
0.4843 ریال16:54:29
0.4842 ریال16:33:25
0.4843 ریال16:15:30
0.4843 ریال16:15:28
0.4842 ریال15:54:25
0.484 ریال15:33:25
0.4843 ریال15:15:27
0.4843 ریال15:15:27
0.4845 ریال14:54:24
0.4848 ریال14:15:26
0.4848 ریال14:15:25
0.4851 ریال13:54:26
0.4845 ریال13:33:23
0.4846 ریال13:15:25
0.4846 ریال13:15:24
0.485 ریال12:54:22
0.4844 ریال12:33:24
0.4841 ریال12:15:25
0.4841 ریال12:15:25
0.4842 ریال11:54:22
0.4843 ریال11:33:21
0.4842 ریال11:15:20
0.4842 ریال11:15:19
0.4838 ریال10:54:16
0.4837 ریال10:15:20
0.4837 ریال10:15:20
0.4838 ریال9:33:17
0.4841 ریال9:15:21
0.4841 ریال9:15:20
0.484 ریال8:33:18
0.4842 ریال7:54:16
0.4841 ریال7:33:19
0.4842 ریال7:15:21
0.4842 ریال7:15:21
0.4843 ریال6:54:16
0.4841 ریال6:33:16
0.4842 ریال6:15:23
0.4842 ریال6:15:22
0.4843 ریال5:33:17
0.4844 ریال4:33:15
0.4845 ریال4:15:20
0.4845 ریال4:15:19
0.4846 ریال3:33:14
0.4848 ریال2:33:15
0.4849 ریال2:15:18
0.4849 ریال2:15:17
0.4846 ریال1:54:15
0.4848 ریال1:33:15
0.4846 ریال0:54:15
0.4848 ریال0:33:13
0.4846 ریال0:15:17
0.4846 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات