شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/BGN Ask

  • نرخ فعلی:2.2869
  • بالاترین قیمت روز:2.2872
  • پایین ترین قیمت روز:2.2804
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.2838
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۳:۲۶
  • نرخ روز گذشته:2.283
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0039

نمودار کندل استیک GBP/BGN Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/BGN Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.2869 ریال19:33:26
2.2854 ریال19:15:28
2.2854 ریال19:15:28
2.2849 ریال18:54:28
2.2838 ریال18:33:27
2.2843 ریال18:15:29
2.2843 ریال18:15:28
2.2832 ریال17:54:25
2.2839 ریال17:33:25
2.2854 ریال17:15:27
2.2854 ریال17:15:26
2.285 ریال16:54:29
2.2848 ریال16:33:25
2.2853 ریال16:15:30
2.2853 ریال16:15:28
2.2851 ریال15:54:25
2.285 ریال15:33:25
2.2859 ریال15:15:27
2.2859 ریال15:15:27
2.286 ریال14:54:24
2.2869 ریال14:33:24
2.2868 ریال14:15:26
2.2868 ریال14:15:25
2.2872 ریال13:54:26
2.2852 ریال13:33:23
2.2854 ریال13:15:25
2.2854 ریال13:15:24
2.2863 ریال12:54:21
2.2821 ریال12:33:24
2.2813 ریال12:15:25
2.2813 ریال12:15:25
2.2804 ریال11:54:22
2.2821 ریال11:33:21
2.282 ریال10:54:16
2.2826 ریال10:33:16
2.2822 ریال10:15:20
2.2822 ریال10:15:20
2.2825 ریال9:54:16
2.2824 ریال9:33:17
2.2837 ریال9:15:21
2.2837 ریال9:15:20
2.2832 ریال8:54:16
2.2827 ریال8:33:18
2.2828 ریال7:54:16
2.2826 ریال7:33:19
2.2832 ریال6:54:16
2.2833 ریال6:33:16
2.2836 ریال6:15:23
2.2836 ریال6:15:22
2.2837 ریال5:54:17
2.2839 ریال5:15:20
2.2839 ریال5:15:20
2.2841 ریال4:54:16
2.2835 ریال4:33:15
2.2836 ریال4:15:20
2.2836 ریال4:15:19
2.2833 ریال3:54:18
2.2839 ریال3:15:17
2.2839 ریال3:15:16
2.2838 ریال2:54:15
2.2845 ریال2:33:15
2.2843 ریال2:15:18
2.2843 ریال2:15:17
2.2828 ریال1:54:15
2.2847 ریال1:33:15
2.2844 ریال0:54:15
2.2847 ریال0:33:13
2.2838 ریال0:15:17
2.2838 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات