شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/BBD Ask

  • نرخ فعلی:2.6403
  • بالاترین قیمت روز:2.6405
  • پایین ترین قیمت روز:2.6358
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.6358
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۵:۳۱
  • نرخ روز گذشته:2.6362
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0041

نمودار کندل استیک GBP/BBD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/BBD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.6403 ریال13:15:31
2.6403 ریال13:15:30
2.6405 ریال12:54:25
2.6403 ریال12:33:18
2.6391 ریال12:15:20
2.6391 ریال12:15:19
2.6395 ریال11:54:17
2.6378 ریال11:33:17
2.6368 ریال10:54:15
2.6376 ریال10:15:17
2.6376 ریال10:15:17
2.6381 ریال9:54:14
2.6376 ریال9:33:15
2.6374 ریال9:15:18
2.6374 ریال9:15:17
2.6376 ریال8:54:15
2.6372 ریال7:54:15
2.6376 ریال7:33:15
2.6378 ریال7:15:18
2.6378 ریال7:15:17
2.6376 ریال6:54:15
2.6385 ریال6:15:21
2.6385 ریال6:15:21
2.6374 ریال5:54:16
2.6378 ریال5:33:15
2.6376 ریال5:15:18
2.6376 ریال5:15:17
2.6372 ریال4:54:14
2.6374 ریال4:15:17
2.6374 ریال4:15:16
2.6372 ریال3:54:14
2.6374 ریال3:36:14
2.6372 ریال3:15:17
2.6372 ریال3:15:16
2.6374 ریال2:54:15
2.6372 ریال2:15:17
2.6372 ریال2:15:16
2.6374 ریال1:54:15
2.637 ریال1:33:14
2.6377 ریال1:15:17
2.6377 ریال1:15:16
2.6363 ریال0:54:14
2.6366 ریال0:33:14
2.6358 ریال0:15:16
2.6358 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات