پوند / دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:1.7705
  • بالاترین قیمت روز:1.7721
  • پایین ترین قیمت روز:1.7691
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7721
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۴:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.7722
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7705 ریال9:04:13
1.7708 ریال8:43:15
1.7704 ریال8:25:15
1.77 ریال8:04:14
1.7699 ریال7:43:11
1.7698 ریال7:25:15
1.7691 ریال7:04:14
1.7695 ریال6:46:13
1.7693 ریال6:25:14
1.7699 ریال6:04:14
1.7695 ریال5:43:13
1.7702 ریال5:25:15
1.7712 ریال5:04:12
1.771 ریال4:34:09
1.7707 ریال4:04:09
1.7705 ریال3:25:15
1.7712 ریال3:04:11
1.7705 ریال2:46:13
1.7703 ریال2:25:13
1.7704 ریال2:04:15
1.7701 ریال1:43:12
1.7709 ریال1:25:15
1.7707 ریال0:43:17
1.7721 ریال0:04:15
نظرات