شاخص یاب

پوند / دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:1.7815
  • بالاترین قیمت روز:1.7859
  • پایین ترین قیمت روز:1.7808
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7837
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۶:۳۸
  • نرخ روز گذشته:1.7838
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک پوند / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7815 ریال11:06:38
1.7825 ریال10:51:27
1.7817 ریال10:36:43
1.7835 ریال10:21:10
1.7833 ریال10:06:44
1.7835 ریال9:51:12
1.7846 ریال9:06:07
1.7843 ریال8:51:04
1.7839 ریال8:20:51
1.7837 ریال8:06:13
1.7844 ریال7:50:59
1.7856 ریال7:36:07
1.7859 ریال7:20:53
1.7839 ریال7:06:00
1.7823 ریال6:36:00
1.7808 ریال6:20:48
1.7823 ریال6:05:58
1.7825 ریال5:51:25
1.7819 ریال5:35:52
1.7824 ریال5:20:45
1.7831 ریال5:05:54
1.7835 ریال4:50:47
1.783 ریال4:35:54
1.7828 ریال4:20:47
1.7827 ریال4:05:58
1.7833 ریال3:50:49
1.7828 ریال3:35:52
1.7831 ریال3:20:42
1.7838 ریال3:05:54
1.7841 ریال2:50:49
1.7849 ریال2:35:51
1.7838 ریال2:20:40
1.7836 ریال2:06:07
1.7837 ریال1:50:45
نظرات