شاخص یاب

پوند / دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:1.8202
  • بالاترین قیمت روز:1.8209
  • پایین ترین قیمت روز:1.8185
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8204
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.8201
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک پوند / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8202 ریال9:15:12
1.82 ریال8:24:11
1.8199 ریال7:42:11
1.8202 ریال6:57:11
1.8209 ریال6:12:10
1.8194 ریال5:36:10
1.8208 ریال4:45:11
1.82 ریال3:21:10
1.8199 ریال2:33:10
1.8185 ریال1:48:10
1.8187 ریال1:42:10
1.8202 ریال1:15:11
1.8204 ریال0:33:11
نظرات