شاخص یاب

پوند / دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:1.7636
  • بالاترین قیمت روز:1.7636
  • پایین ترین قیمت روز:1.7528
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.47%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7543
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.7489
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0147

نمودار کندل استیک پوند / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7636 ریال21:15:12
1.7626 ریال20:21:11
1.7613 ریال19:15:13
1.7618 ریال18:21:12
1.7602 ریال17:15:12
1.7554 ریال16:18:12
1.7612 ریال15:18:12
1.7596 ریال14:18:12
1.7593 ریال13:15:13
1.759 ریال12:18:11
1.7547 ریال11:15:13
1.7557 ریال10:54:13
1.7548 ریال10:18:12
1.7551 ریال8:18:12
1.7549 ریال7:12:11
1.7536 ریال6:18:11
1.7528 ریال5:18:11
1.7534 ریال4:18:10
1.7529 ریال3:15:12
1.7547 ریال2:18:10
1.7543 ریال1:15:11
نظرات