شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند / دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:1.8989
  • بالاترین قیمت روز:1.9022
  • پایین ترین قیمت روز:1.8789
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.58%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.88
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۴:۲۲
  • نرخ روز گذشته:1.8793
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0196

نمودار کندل استیک پوند / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8989 ریال22:54:22
1.9003 ریال22:33:23
1.8994 ریال21:54:28
1.8989 ریال21:33:25
1.901 ریال21:15:27
1.901 ریال21:15:27
1.9 ریال20:54:27
1.9005 ریال20:33:24
1.9022 ریال20:15:30
1.9022 ریال20:15:28
1.9007 ریال19:54:26
1.8984 ریال19:33:26
1.897 ریال18:54:28
1.8958 ریال18:33:27
1.8965 ریال18:15:29
1.8965 ریال18:15:28
1.8958 ریال17:54:25
1.8948 ریال17:33:25
1.8955 ریال17:15:27
1.8955 ریال17:15:26
1.8938 ریال16:54:29
1.8933 ریال16:33:25
1.8926 ریال15:54:25
1.8928 ریال15:33:25
1.8934 ریال15:15:27
1.8934 ریال15:15:27
1.8944 ریال14:54:24
1.8932 ریال14:33:24
1.893 ریال14:15:26
1.893 ریال14:15:25
1.8932 ریال13:54:26
1.8918 ریال13:33:23
1.8903 ریال13:15:25
1.8903 ریال13:15:24
1.892 ریال12:54:21
1.8904 ریال12:33:24
1.8891 ریال12:15:25
1.8891 ریال12:15:25
1.8885 ریال11:54:22
1.8881 ریال11:33:21
1.8884 ریال11:15:20
1.8884 ریال11:15:19
1.8891 ریال10:54:16
1.8882 ریال10:33:16
1.8873 ریال10:15:20
1.8873 ریال10:15:20
1.8872 ریال9:54:16
1.887 ریال9:33:17
1.8885 ریال9:15:21
1.8885 ریال9:15:20
1.8888 ریال8:33:18
1.8885 ریال8:15:23
1.8885 ریال8:15:22
1.8898 ریال7:54:16
1.8892 ریال7:15:21
1.8892 ریال7:15:21
1.8902 ریال6:54:16
1.8889 ریال6:33:16
1.8884 ریال5:54:17
1.8876 ریال5:33:17
1.8875 ریال4:54:16
1.8876 ریال4:33:15
1.8879 ریال4:15:19
1.8879 ریال4:15:19
1.8799 ریال3:54:18
1.8795 ریال3:33:14
1.8802 ریال3:15:17
1.8802 ریال3:15:16
1.8805 ریال2:54:15
1.8816 ریال2:33:15
1.8804 ریال2:15:18
1.8804 ریال2:15:17
1.8789 ریال1:54:15
1.8808 ریال1:33:15
1.8806 ریال0:54:15
1.8802 ریال0:33:13
1.88 ریال0:15:17
1.88 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات