شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/ARS Ask

  • نرخ فعلی:76.9671
  • بالاترین قیمت روز:76.9671
  • پایین ترین قیمت روز:76.7053
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.18
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:76.7993
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۵:۳۰
  • نرخ روز گذشته:76.7575
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2096

نمودار کندل استیک GBP/ARS Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/ARS Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
76.9671 ریال20:15:30
76.9671 ریال20:15:28
76.928 ریال19:54:26
76.8068 ریال19:33:26
76.759 ریال19:15:28
76.759 ریال19:15:28
76.7053 ریال18:54:28
76.7695 ریال18:33:27
76.837 ریال18:15:29
76.837 ریال18:15:28
76.7952 ریال17:54:25
76.7832 ریال17:33:25
76.9595 ریال17:15:27
76.9595 ریال17:15:26
76.9356 ریال16:54:29
76.8072 ریال16:33:25
76.8251 ریال16:15:30
76.8251 ریال16:15:28
76.7977 ریال15:54:25
76.7738 ریال15:33:25
76.8216 ریال15:15:27
76.8216 ریال15:15:27
76.8396 ریال14:54:24
76.8934 ریال14:33:24
76.8994 ریال14:15:26
76.8994 ریال14:15:25
76.9353 ریال13:54:26
76.8456 ریال13:33:23
76.8695 ریال13:15:25
76.8695 ریال13:15:24
76.9054 ریال12:54:21
76.8037 ریال12:33:24
76.7738 ریال12:15:25
76.7738 ریال12:15:25
76.7858 ریال11:54:22
76.8157 ریال11:33:21
76.7977 ریال11:15:20
76.7977 ریال11:15:19
76.7379 ریال10:54:16
76.726 ریال10:15:20
76.726 ریال10:15:20
76.7319 ریال9:33:17
76.7858 ریال9:15:21
76.7858 ریال9:15:20
76.7678 ریال8:54:16
76.7738 ریال8:33:18
76.8037 ریال8:15:23
76.8037 ریال8:15:22
76.8097 ریال7:54:16
76.7917 ریال7:33:19
76.8037 ریال7:15:21
76.8037 ریال7:15:21
76.8216 ریال6:54:16
76.7917 ریال6:33:16
76.8037 ریال6:15:23
76.8037 ریال6:15:22
76.8157 ریال5:54:17
76.8276 ریال5:33:17
76.8336 ریال5:15:20
76.8336 ریال5:15:20
76.8396 ریال4:54:16
76.8336 ریال4:33:15
76.8516 ریال4:15:19
76.8516 ریال4:15:19
76.8635 ریال3:54:18
76.8755 ریال2:33:15
76.8815 ریال2:15:18
76.8815 ریال2:15:17
76.8336 ریال1:54:15
76.8755 ریال1:33:15
76.8267 ریال1:15:16
76.8267 ریال1:15:16
76.7993 ریال0:54:15
76.8292 ریال0:33:13
76.7993 ریال0:15:17
76.7993 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات