کالایاب
شاخص یاب

GBP/AED Ask

  • نرخ فعلی:4.5653
  • بالاترین قیمت روز:4.5705
  • پایین ترین قیمت روز:4.5506
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.5705
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۲:۲۲
  • نرخ روز گذشته:4.575
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0097

نمودار کندل استیک GBP/AED Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/AED Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.5653 ریال17:12:22
4.5506 ریال13:12:28
4.5705 ریال2:15:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات