کالایاب
شاخص یاب

Fullerton China A Share Fund D

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
200.48 200.48 200.48 200.48 2018/12/07 1397/09/16 1397-09-16

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Fullerton China A Share Fund D