صفحات مرتبط

FTSE MIB

  • سکه فروشان مجاز22820.12
  • بالاترین قیمت روز:22844.5
  • پایین ترین قیمت روز:22689.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:45
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:22,836.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۴۲
  • نرخ روز گذشته:22,798.15
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:21.97

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22,820.12 ریال20:25:42
22,817.5 ریال20:07:24
22,810.5 ریال19:55:41
22,829.5 ریال19:44:01
22,809.5 ریال19:32:01
22,834.5 ریال19:25:31
22,799.5 ریال19:19:36
22,804.5 ریال19:13:37
22,794.5 ریال19:07:33
22,764.5 ریال19:01:58
22,744.5 ریال18:56:24
22,709.5 ریال18:49:35
22,689.5 ریال18:43:46
22,694.5 ریال18:38:04
22,724.5 ریال18:25:26
22,719.5 ریال18:13:33
22,714.5 ریال18:07:35
22,689.5 ریال17:37:37
22,709.5 ریال17:32:03
22,714.5 ریال17:25:43
22,719.5 ریال17:13:59
22,734.5 ریال17:01:31
22,704.5 ریال16:55:59
22,689.5 ریال16:43:35
22,704.5 ریال16:37:50
22,709.5 ریال16:31:31
22,749.5 ریال16:19:18
22,719.5 ریال16:13:18
22,729.5 ریال16:07:54
22,744.5 ریال16:01:45
22,759.5 ریال15:49:27
22,784.5 ریال15:37:43
22,799.5 ریال15:31:34
22,834.5 ریال15:13:27
22,841.5 ریال14:56:00
22,844.5 ریال14:37:51
22,839.5 ریال14:13:45
22,844.5 ریال14:07:44
22,799.5 ریال13:49:29
22,809.5 ریال13:43:21
22,829.5 ریال13:37:10
22,831.5 ریال13:31:39
22,814.5 ریال13:19:20
22,819.5 ریال13:14:01
22,809.5 ریال13:01:35
22,769.5 ریال12:49:23
22,774.5 ریال12:43:33
22,789.5 ریال12:37:45
22,809.5 ریال12:31:22
22,786.5 ریال12:25:44
22,799.5 ریال12:19:20
22,794.5 ریال12:13:26
22,811.5 ریال12:07:24
22,809.5 ریال12:01:49
22,814.5 ریال11:55:53
22,844.5 ریال11:49:50
22,816.5 ریال11:43:26
22,834.5 ریال11:37:57
22,836.5 ریال11:31:47
نظرات