صفحات مرتبط
شاخص یاب

FTSE 100

  • نرخ فعلی:6955.21
  • بالاترین قیمت روز:6955.21
  • پایین ترین قیمت روز:6950.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.46
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,950.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:6,955.21
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک FTSE 100 در روز جاری

نمودار کندل استیک FTSE 100 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,955.21 ریال2:06:14
6,950.75 ریال2:06:00
6,955.21 ریال1:35:15
6,950.75 ریال1:34:48
6,955.21 ریال1:05:14
6,950.75 ریال1:04:47
6,955.21 ریال0:34:12
6,950.75 ریال0:33:59
6,955.21 ریال0:07:12
6,950.75 ریال0:06:29
نظرات