دلار فیجی / دلار

  • نرخ فعلی:0.4766
  • بالاترین قیمت روز:0.4766
  • پایین ترین قیمت روز:0.4766
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4766
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۳:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.4767
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4766 ریال1:33:24
0.4766 ریال1:32:21
نظرات