کالایاب
شاخص یاب

دلار فیجی / دلار

  • نرخ فعلی:0.4683
  • بالاترین قیمت روز:0.4683
  • پایین ترین قیمت روز:0.4603
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.64%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4607
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۳۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.4657
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0026

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4683 ریال2:31:14
0.4653 ریال2:30:23
0.4683 ریال2:25:15
0.4653 ریال2:11:12
0.4603 ریال2:09:18
0.4653 ریال1:31:20
0.4607 ریال1:30:21
0.4653 ریال1:19:12
0.4683 ریال1:18:17
0.4657 ریال1:10:15
0.4607 ریال1:06:16
0.4657 ریال0:53:12
0.4607 ریال0:52:13
0.4657 ریال0:43:11
0.4607 ریال0:41:13
0.4657 ریال0:39:17
0.4607 ریال0:38:11
0.4657 ریال0:26:11
0.4607 ریال0:24:15
0.4657 ریال0:15:19
0.4607 ریال0:05:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات