شاخص یاب

دلار فیجی / دلار

  • نرخ فعلی:0.4672
  • بالاترین قیمت روز:0.47
  • پایین ترین قیمت روز:0.4672
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4672
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۹:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.4689
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4672 ریال7:59:13
0.47 ریال7:58:12
0.4672 ریال7:35:13
0.47 ریال7:34:14
0.4672 ریال7:23:12
0.47 ریال7:22:11
0.4672 ریال5:53:12
0.47 ریال5:52:12
0.4672 ریال5:17:11
0.47 ریال4:34:09
0.4672 ریال3:07:09
0.47 ریال3:06:11
0.4672 ریال3:01:09
0.47 ریال3:00:17
0.4672 ریال2:55:10
0.47 ریال2:54:11
0.4672 ریال1:55:09
0.47 ریال1:54:11
0.4672 ریال1:39:10
0.47 ریال0:54:10
0.469 ریال0:47:08
0.4689 ریال0:25:08
0.469 ریال0:14:07
0.4672 ریال0:13:07
نظرات