FJD/USD - دلار فیجی / دلار آمریکا

  • نرخ فعلی:0.4883
  • بالاترین قیمت روز:0.4883
  • پایین ترین قیمت روز:0.4779
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4816
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۸
  • نرخ روز گذشته:0.4826
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0057

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4883 ریال20:38:25
0.4779 ریال18:17:46
0.4823 ریال7:11:23
0.4816 ریال7:02:36
0.4826 ریال6:59:24
0.4816 ریال6:50:59
0.4826 ریال6:47:21
0.4823 ریال6:02:24
0.4816 ریال5:59:51
0.4826 ریال5:56:27
0.4816 ریال5:50:26
0.4826 ریال5:47:59
0.4816 ریال5:41:33
0.4823 ریال5:05:21
0.4816 ریال4:56:25
0.4826 ریال4:53:27
0.4823 ریال4:08:21
0.4819 ریال3:47:51
0.4823 ریال3:24:36
0.4819 ریال2:38:22
0.4823 ریال1:53:45
0.4826 ریال1:47:20
0.4816 ریال1:35:23
0.4826 ریال1:29:16
0.4819 ریال1:08:16
0.4826 ریال1:03:05
0.4816 ریال0:56:19
0.4826 ریال0:53:19
0.4816 ریال0:47:28
0.4823 ریال0:26:24
0.4816 ریال0:14:29
0.4826 ریال0:05:26
0.4816 ریال0:02:36
نظرات