شاخص یاب

دلار فیجی / دلار

  • نرخ فعلی:0.4794
  • بالاترین قیمت روز:0.482
  • پایین ترین قیمت روز:0.4787
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4787
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۴۷:۴۱
  • نرخ روز گذشته:0.4797
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4794 ریال21:47:41
0.4794 ریال21:46:37
0.4794 ریال21:45:37
0.4799 ریال21:11:43
0.4799 ریال21:10:35
0.4799 ریال21:09:35
0.4798 ریال21:06:39
0.4799 ریال20:20:36
0.4799 ریال20:19:21
0.4799 ریال20:18:20
0.4798 ریال20:15:28
0.4799 ریال19:34:44
0.4799 ریال19:33:43
0.4799 ریال19:32:59
0.4798 ریال19:29:50
0.4799 ریال18:45:32
0.4799 ریال18:44:43
0.4799 ریال18:43:30
0.4798 ریال18:40:24
0.4799 ریال18:37:38
0.4799 ریال18:36:31
0.4799 ریال18:35:41
0.4798 ریال18:32:51
0.4799 ریال12:49:30
0.4799 ریال12:48:23
0.482 ریال4:36:28
0.482 ریال4:35:38
0.482 ریال4:34:31
0.4799 ریال2:52:13
0.4799 ریال2:51:14
0.4798 ریال2:49:10
0.4799 ریال2:37:20
0.4799 ریال2:36:17
0.4799 ریال2:35:34
0.4798 ریال2:32:44
0.4799 ریال2:00:35
0.4799 ریال1:59:28
0.4799 ریال1:58:27
0.4798 ریال1:55:22
0.4799 ریال1:52:25
0.4799 ریال1:51:28
0.4799 ریال1:50:39
0.4798 ریال1:48:13
0.4799 ریال1:47:28
0.4799 ریال1:45:23
0.4798 ریال1:44:34
0.4799 ریال1:43:22
0.482 ریال1:18:24
0.482 ریال1:17:37
0.482 ریال1:16:24
0.4787 ریال1:15:24
0.4787 ریال1:14:31
نظرات