کالایاب
شاخص یاب

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1296
  • بالاترین قیمت روز:1.1301
  • پایین ترین قیمت روز:1.1292
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1301
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.1302
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1296 ریال5:13:10
1.1295 ریال5:05:10
1.1297 ریال4:58:09
1.1296 ریال4:53:09
1.1299 ریال4:48:14
1.1297 ریال4:43:10
1.1294 ریال4:37:09
1.1296 ریال4:35:11
1.1298 ریال4:32:09
1.1297 ریال4:27:13
1.1298 ریال4:24:13
1.1297 ریال4:17:09
1.13 ریال4:13:09
1.1296 ریال4:08:09
1.1298 ریال4:03:14
1.1299 ریال3:59:10
1.1298 ریال3:51:12
1.1296 ریال3:34:10
1.1298 ریال3:30:17
1.1297 ریال3:24:12
1.1296 ریال3:15:14
1.1294 ریال3:12:13
1.1296 ریال3:09:14
1.1297 ریال3:05:11
1.1298 ریال3:00:23
1.1299 ریال2:59:10
1.13 ریال2:57:12
1.1299 ریال2:49:09
1.13 ریال2:46:09
1.1299 ریال2:42:12
1.1298 ریال2:39:13
1.1299 ریال2:36:14
1.1297 ریال2:32:10
1.1298 ریال2:29:09
1.1294 ریال2:27:13
1.1295 ریال2:24:12
1.1294 ریال2:20:12
1.1295 ریال2:17:09
1.1293 ریال2:13:09
1.1298 ریال2:08:09
1.1299 ریال2:03:14
1.1295 ریال2:00:23
1.1296 ریال1:58:09
1.1294 ریال1:54:12
1.1297 ریال1:49:09
1.1295 ریال1:47:09
1.1294 ریال1:45:14
1.1295 ریال1:42:13
1.1299 ریال1:39:13
1.1297 ریال1:32:10
1.1295 ریال1:30:17
1.1297 ریال1:26:09
1.1298 ریال0:51:14
1.1299 ریال0:42:14
1.1298 ریال0:35:11
1.1299 ریال0:30:18
1.1295 ریال0:28:10
1.1292 ریال0:20:11
1.13 ریال0:18:12
1.1301 ریال0:02:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات