یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.2305
  • بالاترین قیمت روز:1.2332
  • پایین ترین قیمت روز:1.2285
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2328
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۳
  • نرخ روز گذشته:1.2325
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002