کالایاب
شاخص یاب

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1214
  • بالاترین قیمت روز:1.1244
  • پایین ترین قیمت روز:1.1214
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1222
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.1223
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1214 ریال15:07:13
1.1224 ریال15:04:14
1.1232 ریال14:59:15
1.1233 ریال14:55:16
1.1232 ریال14:47:14
1.1233 ریال14:44:15
1.1234 ریال14:40:19
1.1233 ریال14:36:18
1.1234 ریال14:31:17
1.1232 ریال14:24:19
1.1233 ریال14:20:19
1.1232 ریال14:15:22
1.1231 ریال14:12:15
1.1233 ریال14:08:17
1.1236 ریال14:04:15
1.1235 ریال14:00:35
1.1239 ریال13:52:19
1.1241 ریال13:47:16
1.1239 ریال13:38:13
1.1238 ریال13:35:16
1.1239 ریال13:30:29
1.1241 ریال13:28:13
1.124 ریال13:17:15
1.1239 ریال13:13:22
1.124 ریال13:09:24
1.1239 ریال13:06:24
1.1238 ریال12:57:24
1.124 ریال12:53:19
1.1239 ریال12:49:19
1.1241 ریال12:45:27
1.1242 ریال12:41:15
1.1238 ریال12:37:21
1.124 ریال12:26:18
1.1242 ریال12:21:25
1.124 ریال12:17:18
1.1241 ریال12:09:23
1.1238 ریال12:05:21
1.1237 ریال12:01:28
1.124 ریال11:57:19
1.1241 ریال11:53:17
1.124 ریال11:41:09
1.1241 ریال11:37:10
1.124 ریال11:33:23
1.1237 ریال11:29:08
1.1235 ریال11:25:14
1.1238 ریال11:21:13
1.1239 ریال11:17:09
1.1241 ریال11:13:09
1.1242 ریال11:09:11
1.124 ریال11:05:13
1.1242 ریال11:01:10
1.124 ریال10:57:08
1.1243 ریال10:53:06
1.1244 ریال10:45:11
1.1243 ریال10:33:08
1.1242 ریال10:29:05
1.124 ریال10:25:07
1.1239 ریال10:09:07
1.1238 ریال10:05:06
1.1239 ریال10:01:07
1.1237 ریال9:57:07
1.1238 ریال9:53:04
1.124 ریال9:45:08
1.1237 ریال9:41:04
1.1239 ریال9:37:04
1.1238 ریال9:33:06
1.124 ریال9:13:04
1.1241 ریال9:05:06
1.124 ریال9:01:04
1.1239 ریال8:57:05
1.124 ریال8:41:04
1.1239 ریال8:37:03
1.1242 ریال8:33:05
1.1241 ریال8:17:04
1.1242 ریال8:13:04
1.1243 ریال7:57:05
1.124 ریال7:49:03
1.1241 ریال7:37:04
1.124 ریال7:29:03
1.1238 ریال7:25:04
1.1239 ریال7:21:05
1.1238 ریال7:17:03
1.1237 ریال7:13:04
1.1234 ریال7:09:05
1.1236 ریال7:05:04
1.1237 ریال6:57:04
1.1235 ریال6:53:04
1.1236 ریال6:45:06
1.1237 ریال6:41:03
1.1236 ریال6:37:03
1.1235 ریال6:33:04
1.1237 ریال6:29:03
1.1238 ریال6:25:04
1.1236 ریال6:21:05
1.1235 ریال6:13:06
1.1236 ریال6:09:05
1.1238 ریال6:05:04
1.1236 ریال5:57:05
1.1238 ریال5:53:03
1.1239 ریال5:45:06
1.124 ریال5:29:03
1.1236 ریال5:25:04
1.1232 ریال5:21:05
1.123 ریال5:17:03
1.1228 ریال5:13:03
1.123 ریال5:09:05
1.1229 ریال5:05:04
1.1228 ریال5:01:04
1.1229 ریال4:57:05
1.1228 ریال4:45:06
1.1226 ریال4:41:03
1.1228 ریال4:37:03
1.123 ریال4:33:04
1.1228 ریال4:29:03
1.1229 ریال4:25:04
1.123 ریال4:17:04
1.1228 ریال4:13:03
1.123 ریال4:01:04
1.1229 ریال3:57:05
1.123 ریال3:53:03
1.1229 ریال3:45:05
1.1228 ریال3:33:04
1.1229 ریال3:25:04
1.1227 ریال3:17:03
1.1229 ریال3:13:03
1.1228 ریال3:09:04
1.1229 ریال2:57:04
1.123 ریال2:53:03
1.1229 ریال2:45:05
1.123 ریال2:41:04
1.1229 ریال2:33:04
1.1228 ریال2:29:03
1.1229 ریال2:25:04
1.1228 ریال2:17:04
1.1229 ریال2:13:03
1.1228 ریال2:05:04
1.123 ریال2:01:04
1.1228 ریال1:49:03
1.1226 ریال1:45:06
1.1228 ریال1:41:04
1.1227 ریال1:33:05
1.1225 ریال1:29:03
1.1224 ریال1:21:05
1.1225 ریال1:09:04
1.1226 ریال1:05:05
1.1223 ریال1:01:04
1.1224 ریال0:57:05
1.1225 ریال0:53:04
1.1224 ریال0:49:03
1.1225 ریال0:45:06
1.1226 ریال0:33:04
1.1227 ریال0:29:03
1.1226 ریال0:25:04
1.1225 ریال0:21:04
1.1224 ریال0:17:04
1.1226 ریال0:13:03
1.1224 ریال0:09:04
1.1223 ریال0:05:05
1.1222 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات