شاخص یاب

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1779
  • بالاترین قیمت روز:1.1803
  • پایین ترین قیمت روز:1.1771
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1785
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.1783
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1779 ریال14:32:08
1.1778 ریال14:30:13
1.1779 ریال14:29:07
1.178 ریال14:28:07
1.1779 ریال14:27:10
1.178 ریال14:25:08
1.1782 ریال14:24:10
1.1783 ریال14:23:07
1.1784 ریال14:21:10
1.1785 ریال14:20:10
1.1784 ریال14:19:07
1.1785 ریال14:18:10
1.1784 ریال14:17:07
1.1785 ریال14:16:08
1.1784 ریال14:15:11
1.1783 ریال14:14:08
1.1782 ریال14:11:07
1.1781 ریال14:10:09
1.1783 ریال14:09:09
1.1782 ریال14:08:08
1.178 ریال14:07:08
1.1782 ریال14:06:10
1.178 ریال14:04:08
1.1779 ریال14:03:10
1.178 ریال14:01:07
1.1778 ریال13:59:07
1.1783 ریال13:57:10
1.1784 ریال13:56:08
1.1782 ریال13:53:07
1.1781 ریال13:52:07
1.1783 ریال13:51:10
1.1782 ریال13:50:10
1.1784 ریال13:49:07
1.1788 ریال13:47:08
1.179 ریال13:45:11
1.1791 ریال13:43:07
1.1793 ریال13:41:07
1.1791 ریال13:40:09
1.1792 ریال13:38:08
1.1791 ریال13:37:08
1.179 ریال13:36:09
1.1789 ریال13:35:08
1.1788 ریال13:33:10
1.1792 ریال13:32:07
1.1793 ریال13:31:07
1.1792 ریال13:30:13
1.1794 ریال13:29:08
1.1792 ریال13:28:07
1.1793 ریال13:27:09
1.1792 ریال13:24:10
1.1793 ریال13:23:07
1.1792 ریال13:22:07
1.1793 ریال13:21:09
1.179 ریال13:20:10
1.1788 ریال13:19:07
1.1786 ریال13:18:09
1.1787 ریال13:13:07
1.1786 ریال13:12:10
1.1788 ریال13:11:08
1.1789 ریال13:09:10
1.1788 ریال13:07:07
1.1787 ریال13:06:10
1.179 ریال13:04:07
1.1791 ریال13:03:10
1.1796 ریال13:02:08
1.1793 ریال13:01:08
1.1787 ریال13:00:13
1.1784 ریال12:59:07
1.1786 ریال12:58:07
1.1787 ریال12:57:09
1.1786 ریال12:55:08
1.1784 ریال12:54:10
1.1781 ریال