شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/TRY Ask

  • نرخ فعلی:6.3094
  • بالاترین قیمت روز:6.3262
  • پایین ترین قیمت روز:6.3092
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.3092
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۳
  • نرخ روز گذشته:6.3101
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک EUR/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.3094 ریال13:33:23
6.314 ریال13:15:28
6.314 ریال13:15:26
6.3149 ریال12:54:22
6.3203 ریال12:33:14
6.3194 ریال12:15:15
6.3194 ریال12:15:14
6.3262 ریال11:54:13
6.3223 ریال11:33:13
6.3209 ریال11:15:14
6.3209 ریال11:15:14
6.3153 ریال10:54:12
6.3196 ریال10:33:12
6.3184 ریال10:15:14
6.3184 ریال10:15:13
6.3206 ریال9:54:12
6.3253 ریال9:33:12
6.3207 ریال9:15:14
6.3207 ریال9:15:14
6.3188 ریال8:54:12
6.3158 ریال8:33:13
6.3186 ریال8:15:14
6.3186 ریال8:15:13
6.3152 ریال7:54:12
6.3178 ریال7:33:12
6.3168 ریال7:15:14
6.3168 ریال7:15:13
6.3194 ریال6:54:12
6.3159 ریال6:33:13
6.3168 ریال6:15:17
6.3168 ریال6:15:17
6.3197 ریال5:54:12
6.3177 ریال5:33:12
6.3181 ریال5:15:14
6.3181 ریال5:15:13
6.3183 ریال4:54:12
6.3178 ریال4:33:12
6.3192 ریال4:15:13
6.3192 ریال4:15:13
6.3187 ریال3:54:11
6.315 ریال3:36:11
6.317 ریال3:15:14
6.317 ریال3:15:13
6.3158 ریال2:54:12
6.3198 ریال2:36:12
6.3187 ریال2:15:14
6.3187 ریال2:15:13
6.3178 ریال1:54:12
6.3147 ریال1:33:11
6.3106 ریال1:15:14
6.3106 ریال1:15:13
6.3124 ریال0:54:12
6.3114 ریال0:33:12
6.3092 ریال0:15:13
6.3092 ریال0:15:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات