شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/STD Bid

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
24,500 24,500 24,500 24,500 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص EUR/STD Bid