شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/SEK Ask

  • نرخ فعلی:10.5092
  • بالاترین قیمت روز:10.5104
  • پایین ترین قیمت روز:10.4963
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.4963
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۵۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:10.4972
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.012

نمودار کندل استیک EUR/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.5092 ریال3:56:14
10.5091 ریال3:42:15
10.5092 ریال3:21:14
10.5104 ریال2:56:13
10.5094 ریال2:42:13
10.5103 ریال2:21:14
10.5093 ریال1:56:13
10.5091 ریال1:42:13
10.5104 ریال1:21:13
10.5062 ریال0:56:12
10.5002 ریال0:42:12
10.4963 ریال0:21:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات