کالایاب
شاخص یاب

EUR/RSD Ask

  • نرخ فعلی:117.418
  • بالاترین قیمت روز:117.418
  • پایین ترین قیمت روز:117.408
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:117.408
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۴۵:۰۸
  • نرخ روز گذشته:117.371
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.047

نمودار کندل استیک EUR/RSD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/RSD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
117.418 ریال6:45:08
117.418 ریال6:45:07
117.408 ریال1:15:07
117.408 ریال1:15:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات