شاخص یاب

یورو / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.6894
  • بالاترین قیمت روز:1.6917
  • پایین ترین قیمت روز:1.6829
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6891
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۰:۴۰
  • نرخ روز گذشته:1.6887
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک یورو / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6894 ریال17:50:40
1.6889 ریال17:35:46
1.6892 ریال17:20:38
1.6891 ریال17:05:54
1.6882 ریال16:50:47
1.6869 ریال16:35:51
1.6877 ریال16:20:38
1.6876 ریال16:06:10
1.6869 ریال15:53:39
1.6871 ریال15:05:49
1.6883 ریال14:50:43
1.6886 ریال14:35:52
1.6888 ریال14:20:35
1.6896 ریال14:05:48
1.6877 ریال13:50:40
1.6881 ریال13:35:53
1.6895 ریال13:20:46
1.6894 ریال13:05:59
1.6899 ریال12:50:48
1.6888 ریال12:36:24
1.688 ریال12:20:56
1.689 ریال12:06:16
1.6892 ریال11:50:55
1.6858 ریال11:36:10
1.6865 ریال11:20:45
1.6869 ریال11:05:59
1.6872 ریال10:50:49
1.6858 ریال10:35:48
1.685 ریال10:20:45
1.6841 ریال10:05:55
1.6829 ریال9:50:37
1.6834 ریال9:35:44
1.6842 ریال9:20:40
1.6838 ریال9:05:47
1.6845 ریال8:50:42
1.6842 ریال8:35:46
1.685 ریال8:20:34
1.6847 ریال8:05:49
1.6846 ریال7:50:41
1.6852 ریال7:35:48
1.6868 ریال7:20:34
1.6866 ریال7:05:52
1.6863 ریال6:50:36
1.687 ریال6:35:42
1.6882 ریال6:20:20
1.6885 ریال5:50:31
1.6882 ریال5:35:35
1.6889 ریال5:05:31
1.6893 ریال4:50:28
1.6898 ریال4:35:40
1.6896 ریال4:20:26
1.6897 ریال4:05:41
1.6896 ریال3:35:39
1.6894 ریال3:20:25
1.6893 ریال3:05:25
1.6907 ریال2:50:23
1.6897 ریال2:35:35
1.6917 ریال2:23:22
1.69 ریال2:20:13
1.6916 ریال2:05:44
1.6909 ریال1:50:40
1.6902 ریال1:35:43
1.6882 ریال1:05:40
1.6886 ریال0:50:58
1.6884 ریال0:36:24
1.6893 ریال0:21:03
1.6891 ریال0:08:45
نظرات