شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/NOK Ask

  • نرخ فعلی:10.1024
  • بالاترین قیمت روز:10.1396
  • پایین ترین قیمت روز:10.0919
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.1174
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۵
  • نرخ روز گذشته:10.1188
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0164

نمودار کندل استیک EUR/NOK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/NOK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.1024 ریال13:33:25
10.0973 ریال13:15:30
10.0973 ریال13:15:28
10.0919 ریال12:54:24
10.1005 ریال12:33:16
10.1226 ریال12:15:18
10.1226 ریال12:15:17
10.1182 ریال11:54:15
10.1273 ریال11:33:15
10.133 ریال11:15:17
10.133 ریال11:15:16
10.1285 ریال10:54:14
10.1308 ریال10:33:14
10.1328 ریال10:15:15
10.1328 ریال10:15:15
10.1357 ریال9:54:13
10.1269 ریال9:33:14
10.1271 ریال9:15:16
10.1271 ریال9:15:16
10.1236 ریال8:54:14
10.1252 ریال8:33:14
10.126 ریال8:15:16
10.126 ریال8:15:15
10.1255 ریال7:54:13
10.1239 ریال7:33:13
10.1245 ریال7:15:16
10.1245 ریال7:15:15
10.1254 ریال6:54:14
10.1272 ریال6:33:14
10.1255 ریال6:15:20
10.1255 ریال6:15:20
10.1396 ریال5:54:14
10.1347 ریال5:33:14
10.1236 ریال5:15:17
10.1236 ریال5:15:15
10.1297 ریال4:54:13
10.122 ریال4:33:13
10.1209 ریال4:15:16
10.1209 ریال4:15:15
10.1187 ریال3:54:13
10.116 ریال3:36:13
10.1181 ریال3:15:16
10.1181 ریال3:15:15
10.1185 ریال2:54:14
10.1219 ریال2:36:14
10.1175 ریال2:15:16
10.1175 ریال2:15:15
10.117 ریال1:54:13
10.1195 ریال1:33:13
10.118 ریال1:15:16
10.118 ریال1:15:15
10.1143 ریال0:54:13
10.1183 ریال0:33:13
10.1174 ریال0:15:15
10.1174 ریال0:15:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات