شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/MXN Ask

  • نرخ فعلی:21.2114
  • بالاترین قیمت روز:21.2114
  • پایین ترین قیمت روز:21.1531
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:21.1664
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۲:۱۶
  • نرخ روز گذشته:21.1531
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0583

نمودار کندل استیک EUR/MXN Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/MXN Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21.2114 ریال7:42:16
21.2103 ریال7:21:15
21.1982 ریال6:56:15
21.2021 ریال6:43:24
21.2059 ریال6:21:15
21.2019 ریال5:56:15
21.1971 ریال5:42:16
21.1992 ریال5:21:15
21.1967 ریال4:56:14
21.2016 ریال4:42:14
21.1963 ریال4:21:15
21.1835 ریال3:56:15
21.1848 ریال3:42:14
21.1819 ریال3:21:14
21.1803 ریال2:56:14
21.1957 ریال2:42:14
21.1531 ریال1:56:14
21.1569 ریال1:42:13
21.1588 ریال1:21:13
21.1626 ریال0:42:14
21.1664 ریال0:21:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات