شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/MGA Ask

  • نرخ فعلی:4149
  • بالاترین قیمت روز:4205
  • پایین ترین قیمت روز:4091
  • بیشترین مقدار نوسان روز:110
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,126
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:4,127
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:22

نمودار کندل استیک EUR/MGA Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/MGA Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,149 ریال14:54:18
4,147 ریال14:33:13
4,150 ریال12:54:13
4,148 ریال12:33:13
4,149 ریال12:15:14
4,149 ریال12:15:14
4,151 ریال11:54:13
4,202 ریال11:33:13
4,205 ریال10:54:15
4,204 ریال10:15:15
4,204 ریال10:15:14
4,203 ریال9:54:13
4,204 ریال9:33:13
4,203 ریال8:54:14
4,204 ریال7:54:13
4,205 ریال7:33:13
4,204 ریال7:15:16
4,204 ریال7:15:15
4,203 ریال5:54:17
4,202 ریال4:54:13
4,201 ریال4:33:13
4,091 ریال3:33:13
4,127 ریال2:33:13
4,126 ریال2:15:17
4,126 ریال2:15:16
4,127 ریال1:33:14
4,126 ریال1:15:14
4,126 ریال1:15:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات