شاخص یاب

یورو / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:128.24
  • بالاترین قیمت روز:128.54
  • پایین ترین قیمت روز:127.51
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.54
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:127.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۵:۴۷
  • نرخ روز گذشته:127.68
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.56

نمودار کندل استیک یورو / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
128.24 ریال17:35:47
128.22 ریال17:20:39
128.34 ریال17:05:55
128.28 ریال16:50:48
128.33 ریال16:35:52
128.23 ریال16:20:39
128.2 ریال16:06:11
128.22 ریال15:05:50
128.24 ریال14:50:44
128.39 ریال14:35:53
128.54 ریال14:20:36
128.53 ریال14:05:48
128.44 ریال13:50:41
128.54 ریال13:35:54
128.43 ریال13:20:47
128.35 ریال13:06:00
128.42 ریال12:50:49
128.35 ریال12:20:56
128.39 ریال12:06:17
128.4 ریال11:50:56
127.86 ریال11:36:11
127.98 ریال11:20:46
127.95 ریال11:06:00
127.86 ریال10:50:50
127.88 ریال10:35:49
127.83 ریال10:20:45
127.86 ریال10:05:55
127.83 ریال9:50:38
127.7 ریال9:35:45
127.74 ریال9:20:41
127.72 ریال9:05:48
127.67 ریال8:50:42
127.7 ریال8:35:47
127.67 ریال8:20:34
127.73 ریال8:05:49
127.72 ریال7:50:42
127.69 ریال7:35:49
127.64 ریال7:20:34
127.7 ریال7:05:53
127.66 ریال6:50:37
127.67 ریال6:35:42
127.74 ریال6:20:21
127.73 ریال6:05:38
127.66 ریال5:50:31
127.72 ریال5:35:35
127.69 ریال5:20:24
127.68 ریال5:05:32
127.69 ریال4:50:29
127.6 ریال4:35:41
127.63 ریال4:20:27
127.57 ریال4:05:41
127.58 ریال3:35:39
127.57 ریال3:20:25
127.55 ریال3:05:25
127.56 ریال2:50:24
127.55 ریال2:35:35
127.51 ریال2:23:23
127.58 ریال2:05:45
127.59 ریال1:50:40
127.6 ریال1:35:43
127.63 ریال1:05:41
127.69 ریال0:50:59
127.71 ریال0:36:25
127.66 ریال0:21:05
127.75 ریال0:08:45
نظرات