شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/INR Ask

  • نرخ فعلی:79.455
  • بالاترین قیمت روز:79.499
  • پایین ترین قیمت روز:79.199
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:79.206
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۱۷
  • نرخ روز گذشته:79.213
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.242

نمودار کندل استیک EUR/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
79.455 ریال15:15:17
79.455 ریال15:15:17
79.499 ریال14:54:18
79.466 ریال14:33:13
79.445 ریال12:54:14
79.403 ریال12:33:13
79.441 ریال12:15:15
79.441 ریال12:15:15
79.446 ریال11:54:13
79.356 ریال11:33:13
79.404 ریال11:15:14
79.404 ریال11:15:13
79.409 ریال10:54:15
79.401 ریال10:33:14
79.353 ریال10:15:15
79.353 ریال10:15:14
79.311 ریال9:54:13
79.3 ریال9:33:13
79.312 ریال9:15:15
79.312 ریال9:15:15
79.318 ریال8:54:14
79.259 ریال8:33:14
79.263 ریال8:15:17
79.263 ریال8:15:17
79.271 ریال7:54:14
79.251 ریال7:33:14
79.271 ریال7:15:16
79.271 ریال7:15:16
79.263 ریال5:54:17
79.242 ریال5:33:13
79.256 ریال4:54:13
79.242 ریال4:15:15
79.242 ریال4:15:14
79.234 ریال3:54:14
79.22 ریال3:33:14
79.206 ریال2:54:14
79.199 ریال2:15:17
79.199 ریال2:15:16
79.206 ریال1:33:14
79.199 ریال1:15:14
79.199 ریال1:15:14
79.206 ریال0:33:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات