شاخص یاب

یورو / پوند

  • نرخ فعلی:0.897
  • بالاترین قیمت روز:0.8975
  • پایین ترین قیمت روز:0.897
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8975
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۸:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.8974
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.897 ریال1:48:16
0.8972 ریال1:33:17
0.8973 ریال1:18:16
0.8974 ریال0:33:17
0.8975 ریال0:03:17
نظرات