شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / پوند

  • نرخ فعلی:0.8563
  • بالاترین قیمت روز:0.8584
  • پایین ترین قیمت روز:0.855
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8568
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۴:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.857
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8563 ریال22:54:22
0.8562 ریال22:33:22
0.8559 ریال22:15:24
0.8559 ریال22:15:23
0.8557 ریال21:54:27
0.8556 ریال21:33:25
0.8552 ریال21:15:27
0.8552 ریال21:15:27
0.8556 ریال20:33:23
0.855 ریال20:15:29
0.855 ریال20:15:28
0.8555 ریال19:54:26
0.8559 ریال19:33:26
0.8561 ریال19:15:27
0.8561 ریال19:15:27
0.8565 ریال18:54:27
0.857 ریال18:33:26
0.8567 ریال18:15:29
0.8567 ریال18:15:28
0.8571 ریال17:54:24
0.8568 ریال17:33:24
0.8565 ریال17:15:27
0.8565 ریال17:15:26
0.8566 ریال16:54:29
0.8565 ریال16:33:24
0.8562 ریال16:15:30
0.8562 ریال16:15:28
0.8563 ریال15:33:25
0.8557 ریال15:15:27
0.8557 ریال15:15:27
0.8561 ریال14:54:24
0.8557 ریال14:33:24
0.8558 ریال14:15:26
0.8558 ریال14:15:24
0.8555 ریال13:54:26
0.8562 ریال13:33:22
0.8561 ریال12:54:21
0.8575 ریال12:33:23
0.8578 ریال12:15:25
0.8578 ریال12:15:24
0.8584 ریال11:54:21
0.8576 ریال11:33:20
0.8574 ریال11:15:19
0.8574 ریال11:15:18
0.8573 ریال10:54:16
0.857 ریال10:33:16
0.8573 ریال10:15:20
0.8573 ریال10:15:20
0.8574 ریال9:54:16
0.8575 ریال9:33:17
0.8566 ریال9:15:21
0.8566 ریال9:15:19
0.8568 ریال8:54:16
0.8571 ریال8:33:17
0.857 ریال8:15:22
0.857 ریال8:15:21
0.8572 ریال7:54:15
0.8571 ریال7:33:18
0.8569 ریال7:15:20
0.8569 ریال7:15:20
0.8568 ریال6:54:15
0.8569 ریال6:15:22
0.8569 ریال6:15:21
0.8567 ریال5:33:17
0.8568 ریال5:15:20
0.8568 ریال5:15:19
0.8567 ریال4:54:15
0.8568 ریال3:54:17
0.8567 ریال3:33:14
0.8565 ریال3:15:16
0.8565 ریال3:15:16
0.8566 ریال2:54:15
0.8567 ریال2:33:15
0.8565 ریال2:15:17
0.8565 ریال2:15:17
0.8572 ریال1:54:15
0.8566 ریال1:33:14
0.8565 ریال0:54:15
0.8567 ریال0:33:13
0.8568 ریال0:15:16
0.8568 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات