شاخص یاب

یورو / پوند

  • نرخ فعلی:0.8889
  • بالاترین قیمت روز:0.892
  • پایین ترین قیمت روز:0.8879
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.891
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.8908
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8889 ریال19:36:11
0.8879 ریال18:30:15
0.889 ریال17:27:11
0.8888 ریال16:21:11
0.8893 ریال15:21:10
0.8887 ریال14:27:11
0.8901 ریال14:24:13
0.8904 ریال13:15:13
0.8909 ریال12:00:18
0.892 ریال10:54:12
0.8907 ریال9:51:12
0.8904 ریال8:45:13
0.8908 ریال7:39:11
0.8905 ریال6:36:12
0.8906 ریال5:30:16
0.8907 ریال4:27:10
0.891 ریال3:21:10
0.8897 ریال2:24:11
0.8911 ریال1:36:11
0.891 ریال0:48:10
نظرات