شاخص یاب

یورو / پوند

  • نرخ فعلی:0.8921
  • بالاترین قیمت روز:0.8925
  • پایین ترین قیمت روز:0.892
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8925
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۷:۴۴
  • نرخ روز گذشته:0.8922
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8921 ریال6:07:44
0.8922 ریال5:37:28
0.8923 ریال5:09:38
0.8924 ریال4:54:35
0.8923 ریال4:36:06
0.8924 ریال4:23:52
0.8921 ریال3:21:44
0.8922 ریال2:51:29
0.8921 ریال2:36:09
0.8922 ریال2:21:23
0.8921 ریال2:07:12
0.892 ریال1:36:56
0.8921 ریال1:21:42
0.8923 ریال0:51:41
0.8925 ریال0:36:56
نظرات