شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/CVE Ask

  • نرخ فعلی:110.881
  • بالاترین قیمت روز:112.628
  • پایین ترین قیمت روز:110.881
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.71
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:112.567
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۵:۱۹
  • نرخ روز گذشته:112.547
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.666

نمودار کندل استیک EUR/CVE Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/CVE Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
110.881 ریال9:15:19
110.881 ریال9:15:19
112.588 ریال8:33:16
112.577 ریال7:54:16
112.598 ریال7:15:19
112.598 ریال7:15:18
112.618 ریال6:15:23
112.618 ریال6:15:23
112.598 ریال5:54:17
112.628 ریال5:33:17
112.608 ریال5:15:19
112.608 ریال5:15:18
112.618 ریال4:54:15
112.598 ریال4:33:15
112.618 ریال4:15:18
112.618 ریال4:15:18
112.628 ریال3:54:15
112.618 ریال3:36:15
112.608 ریال2:54:16
112.618 ریال2:36:16
112.588 ریال2:15:18
112.588 ریال2:15:17
112.598 ریال1:54:16
112.567 ریال1:33:15
112.547 ریال1:15:18
112.547 ریال1:15:17
112.557 ریال0:33:15
112.567 ریال0:15:17
112.567 ریال0:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات