شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / فرانک سوییس

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
یورو / دلار 1.1025 1.101 1.1047 1.1015 (0.08%) 0.0009 ۱۴:۳۳:۲۳
دلار / فرانک سوییس 0.9979 0.9965 0.9997 0.9974 (0.06%) 0.0006 ۱۴:۳۳:۲۳
دلار / فرانک سویس 0.9978 0.9969 0.9995 0.9973 (0.06%) 0.0006 ۱۴:۲۹:۱۶
یورو / ین ژاپن 0 119.256 119.256 119.256 (0%) 0 ۲۲ مهر
یورو / پوند 0.8745 0.8745 0.8745 0.8745 (0.11%) 0.001 ۰۷:۰۶:۰۷
یورو / فرانک سوییس 0 1.0973 1.0973 1.0973 (0%) 0 ۲۲ مهر
یورو / دلار کانادا 1.4596 1.4596 1.4596 1.4596 (0.21%) 0.003 ۰۷:۰۶:۰۷
یورو / دلار استرالیا 1.6271 1.6271 1.6271 1.6271 (0.2%) 0.0032 ۰۳:۰۶:۰۸
پوند / فرانک سوییس 1.257 1.257 1.257 1.257 (0.23%) 0.0029 ۰۷:۰۶:۰۷
یورو / دلار نیوزیلند 1.755 1.755 1.755 1.755 (0.91%) 0.0159 ۱۲:۳۳:۱۹
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.6758 0.6758 0.6758 0.6758 (0.3%) 0.002 ۰۳:۰۶:۰۸
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.753 0.753 0.753 0.753 (0.12%) 0.0009 ۰۷:۰۶:۰۷
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6273 0.6273 0.6273 0.6273 (0.64%) 0.004 ۱۲:۳۳:۱۹
EUR/AED 0 4.048 4.048 4.048 (0%) 0 ۲۲ مهر
AED/CHF 0.2713 0.2713 0.2713 0.2713 (0.22%) 0.0006 ۰۵:۰۶:۰۷
EUR/AFN 86.14 86.14 86.14 86.14 (0.02%) 0.02 ۰۳:۰۶:۰۸
EUR/ALL 0 123.02 123.02 123.02 (0%) 0 ۲۰ مهر
EUR/AMD 525.42 525.42 525.42 525.42 (0.06%) 0.3 ۰۳:۰۶:۰۸
EUR/ANG 0 1.9347 1.9347 1.9347 (0%) 0 ۲۰ مهر
EUR/AOA 0 315.85 316.91 316.91 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/ARS 63.9899 63.9899 63.9899 63.9899 (0.13%) 0.0819 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/CHF 0 0.0172 0.0173 0.0172 (0%) 0 ۱۸ مهر
EUR/AZN 0 1.9423 1.9602 1.9602 (0%) 0 ۳۰ مرداد
EUR/BAM 0 1.9458 1.9458 1.9458 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/BBD 2.2252 2.2252 2.2252 2.2252 (0.04%) 0.0008 ۰۳:۰۶:۰۸
EUR/BDT 93.3 93.3 93.3 93.3 (0.09%) 0.083 ۰۳:۰۶:۰۸
EUR/BGN 1.9484 1.9484 1.9484 1.9484 (0.06%) 0.0012 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/BHD 0.4127 0.4127 0.4127 0.4127 (0.15%) 0.0006 ۰۳:۰۶:۰۸
EUR/BIF 2037.58 2037.58 2037.58 2037.58 (0.06%) 1.14 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/BND 1.5085 1.5085 1.5085 1.5085 (0.43%) 0.0065 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/BOB 7.6198 7.6198 7.6198 7.6198 (0.04%) 0.0028 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/CHF 0.2415 0.2415 0.2415 0.2415 (0.5%) 0.0012 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/BRL 4.5457 4.5457 4.5457 4.5457 (0.41%) 0.0186 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/BSD 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 (0.04%) 0.0004 ۰۳:۰۶:۰۸
EUR/BWP 12.0184 12.0184 12.0184 12.0184 (0.33%) 0.0395 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/BYN 0 2.3589 2.3701 2.3597 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/BZD 2.2214 2.2214 2.2214 2.2214 (0.04%) 0.0009 ۰۳:۰۶:۰۸
DKK/CHF 14.714 14.714 14.714 14.714 (0.18%) 0.027 ۰۹:۰۶:۰۸
ISK/CHF 0.008 0.008 0.008 0.008 (1.27%) 0.0001 ۱۰:۳۰:۱۳
JPY/CHF 0 0.9199 0.9199 0.9199 (0%) 0 ۲۲ مهر
NOK/CHF 10.924 10.924 10.924 10.924 (0.38%) 0.041 ۱۲:۳۳:۱۹
SEK/CHF 0 10.08 10.08 10.08 (0%) 0 ۲۲ مهر
SGD/CHF 0 0.727 0.727 0.727 (0%) 0 ۲۲ مهر
TRY/CHF 0.1681 0.1681 0.1681 0.1681 (0.59%) 0.001 ۰۵:۰۶:۰۶
CNY/CHF 0.1409 0.1409 0.1409 0.1409 (0.21%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
HKD/CHF 0 0.127 0.127 0.127 (0%) 0 ۲۲ مهر
MXN/CHF 0.0518 0.0518 0.0518 0.0518 (0.39%) 0.0002 ۱۲:۳۳:۱۸
PLN/CHF 0.2563 0.2563 0.2563 0.2563 (0.27%) 0.0007 ۱۲:۰۶:۱۶
SAR/CHF 0 0.2624 0.263 0.2624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/CHF 0.0326 0.0326 0.0326 0.0326 (0.31%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۶
VEF/CHF 0 0.0086 0.0086 0.0086 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/CHF 0 0.0672 0.0672 0.0672 (0%) 0 ۲۲ مهر
RUB/CHF 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 (0.65%) 0.0001 ۰۳:۰۹:۰۶
KRW/CHF 0 0.0839 0.0839 0.0839 (0%) 0 ۲۲ مهر
IDR/CHF 0 0.007 0.007 0.007 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/CLP 782.71 782.71 782.71 782.71 (1.12%) 8.79 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/CNY 7.7861 7.7861 7.7861 7.7861 (0.38%) 0.0298 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/COP 3770 3770 3770 3770 (0.95%) 36 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/CRC 641.17 641.17 641.17 641.17 (0.1%) 0.62 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/CUP 1.099 1.099 1.099 1.099 (0.09%) 0.001 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/CVE 0 110.27 110.27 110.27 (0%) 0 ۱۸ تیر
EUR/CZK 25.8118 25.8118 25.8118 25.8118 (0.05%) 0.0136 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/DJF 196.19 196.19 196.19 196.19 (0.04%) 0.07 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/DKK 7.4685 7.4685 7.4685 7.4685 (0.01%) 0.0006 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/DOP 58.121 58.121 58.121 58.121 (0.06%) 0.033 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/DZD 131.95 131.95 131.95 131.95 (0.14%) 0.186 ۰۳:۰۶:۰۸
EUR/EGP 0 17.889 17.889 17.889 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/ETB 0 32.4925 32.4925 32.4925 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/NOK 10.0762 10.0762 10.0762 10.0762 (0.63%) 0.0628 ۱۲:۳۳:۱۹
EUR/PLN 4.2951 4.2951 4.2951 4.2951 (0.04%) 0.0019 ۱۲:۰۶:۱۶
EUR/SEK 0 10.8569 10.8569 10.8569 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/TRY 6.5336 6.5336 6.5336 6.5336 (0.5%) 0.0323 ۰۵:۰۶:۰۶
EUR/THB 33.499 33.499 33.499 33.499 (0.24%) 0.082 ۰۵:۰۶:۰۶
EUR/ZAR 0 16.3245 16.3245 16.3245 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/MXN 0 21.293 21.293 21.293 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/SGD 0 1.51 1.51 1.51 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/HUF 0 332.247 332.247 332.247 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/HKD 0 8.6424 8.6424 8.6424 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/KRW 0 1304.7 1304.7 1304.7 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/FJD 0 2.4143 2.4143 2.4143 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/GHS 0 5.9627 5.9627 5.9627 (0%) 0 ۲۰ مهر
EUR/GMD 0 52.252 52.252 52.252 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
EUR/GNF 0 10200.6 10200.6 10200.6 (0%) 0 ۲۰ مهر
EUR/GTQ 0 8.561 8.561 8.561 (0%) 0 ۲۰ مهر
EUR/HNL 0 27.128 27.128 27.128 (0%) 0 ۲۰ مهر
EUR/HRK 7.4288 7.4288 7.4288 7.4288 (0.04%) 0.0033 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/HTG 0 106.01 106.01 106.01 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/IDR 0 15575.86 15575.86 15575.86 (0%) 0 ۲۰ مهر
EUR/INR 0 78.1614 78.1614 78.1614 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/IQD 0 1315 1315 1315 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/IRR 0 16157.3 16157.3 16157.3 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
EUR/ISK 0 137.274 137.274 137.274 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/JMD 0 149.992 149.992 149.992 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/JOD 0 0.7765 0.7765 0.7765 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/KES 0 112.69 112.69 112.69 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/KHR 4483.4 4483.4 4483.4 4483.4 (0.79%) 35.3 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/KWD 0 0.3344 0.3344 0.3344 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/KYD 0.9185 0.9185 0.9185 0.9185 (0.04%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/KZT 429.62 429.62 429.62 429.62 (0.09%) 0.39 ۱۵:۳۰:۱۷
EUR/LAK 9725.1 9725.1 9725.1 9725.1 (0.08%) 8 ۱۵:۳۶:۱۰
EUR/LBP 0 1666 1666 1666 (0%) 0 ۲۰ مهر
EUR/LKR 0 198.81 198.81 198.81 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/LSL 16.303 16.303 16.303 16.303 (0.75%) 0.1225 ۰۳:۰۶:۰۸
EUR/LTL 0 3.4528 3.4528 3.4528 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
EUR/LYD 1.5588 1.5588 1.5588 1.5588 (0.03%) 0.0004 ۱۵:۳۶:۱۰
EUR/MAD 0 10.639 10.639 10.639 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/MDL 0 19.275 19.275 19.275 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/MGA 0 4104.81 4104.81 4104.81 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/MKD 0 61.101 61.101 61.101 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/MMK 0 1685.871 1685.871 1685.871 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/MOP 8.9063 8.9063 8.9063 8.9063 (0.07%) 0.006 ۱۵:۳۶:۱۰
EUR/MRO 0 429.260 429.260 429.26 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
EUR/MUR 0 38.68 38.68 38.68 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/MWK 810.19 810.19 810.19 810.19 (0.08%) 0.66 ۱۵:۳۶:۱۰
EUR/MYR 0 4.6141 4.6141 4.6141 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/NAD 16.303 16.303 16.303 16.303 (0.75%) 0.1225 ۱۲:۳۳:۱۸
EUR/NGN 398.8 398.8 398.8 398.8 (0.05%) 0.2 ۱۲:۳۳:۱۹
EUR/NIO 36.91 36.91 36.91 36.91 (0.05%) 0.02 ۱۲:۳۳:۱۹
EUR/NPR 125.518 125.518 125.518 125.518 (0.14%) 0.17 ۱۲:۳۳:۱۸
EUR/OMR 0.4229 0.4229 0.4229 0.4229 (0.14%) 0.0006 ۱۲:۳۳:۱۹
EUR/PAB 1.102 1.102 1.102 1.102 (0.05%) 0.0005 ۱۲:۰۶:۱۶
EUR/PEN 3.7032 3.7032 3.7032 3.7032 (0.2%) 0.0074 ۱۲:۰۶:۱۶
EUR/PGK 3.7512 3.7512 3.7512 3.7512 (0.06%) 0.0021 ۱۲:۰۶:۱۶
EUR/PHP 56.765 56.765 56.765 56.765 (0.02%) 0.011 ۱۲:۰۶:۱۶
EUR/PKR 172.826 172.826 172.826 172.826 (0.03%) 0.059 ۱۲:۳۳:۱۹
EUR/PYG 7064.4 7064.4 7064.4 7064.4 (0.02%) 1.2 ۱۲:۰۶:۱۶
EUR/QAR 4.0103 4.0103 4.0103 4.0103 (0.04%) 0.0015 ۱۲:۰۶:۱۶
EUR/RON 4.7503 4.7503 4.7503 4.7503 (0.02%) 0.0009 ۱۲:۰۶:۱۶
EUR/RSD 117.339 117.339 117.339 117.339 (0.01%) 0.016 ۱۲:۰۶:۱۶
EUR/RUB 70.8737 70.8737 70.8737 70.8737 (0.07%) 0.0468 ۱۲:۰۶:۱۶
EUR/RWF 1020.25 1020.25 1020.25 1020.25 (0.06%) 0.62 ۱۲:۰۶:۱۶
EUR/SAR 4.1313 4.1313 4.1313 4.1313 (0.01%) 0.0004 ۱۲:۰۶:۱۶
EUR/SCR 0 15.088 15.088 15.088 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/SDG 0 20.871 20.871 20.871 (0%) 0 ۲۳ مهر
EUR/SDR 0 0.8068 0.8068 0.8068 (0%) 0 ۲۱ مهر
EUR/SOS 0 637.5 637.5 637.5 (0%) 0 ۲۱ مهر
EUR/STD 0 24500.0 24500.0 24500 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
EUR/SVC 0 9.62 9.62 9.62 (0%) 0 ۲۰ مهر
EUR/SYP 0 596.601 597.116 597.013 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/SZL 0 16.3052 16.3052 16.3052 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/TND 3.1292 3.1292 3.1292 3.1292 (0.34%) 0.0105 ۰۵:۰۶:۰۶
EUR/TTD 7.4693 7.4693 7.4693 7.4693 (0.06%) 0.0042 ۰۵:۰۶:۰۶
EUR/TWD 33.716 33.716 33.716 33.716 (0.26%) 0.088 ۰۵:۰۶:۰۶
EUR/TZS 2533.59 2533.59 2533.59 2533.59 (0.04%) 0.94 ۰۵:۰۶:۰۶
EUR/UAH 27.1703 27.1703 27.1703 27.1703 (0.11%) 0.0287 ۰۵:۰۶:۰۷
EUR/UGX 4078.3 4078.3 4078.3 4078.3 (0.26%) 10.4 ۰۵:۰۶:۰۷
EUR/UYU 40.987 40.987 40.987 40.987 (0.09%) 0.037 ۰۵:۰۶:۰۷
EUR/UZS 10410.9 10410.9 10410.9 10410.9 (0.01%) 1.47 ۰۵:۰۶:۰۷
EUR/VEF 0 93160 93160 93160 (0%) 0 ۱ تیر
EUR/VND 25569 25569 25569 25569 (0.04%) 9 ۰۵:۰۶:۰۷
EUR/XAF 655.959 655.959 655.959 655.959 (0%) 0.001 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/XOF 655.959 655.959 655.959 655.959 (0%) 0.001 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/XPF 0 119.260 119.260 119.26 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
EUR/ZMK 0 11.71 11.73 11.71 (0%) 0 ۳۰ مرداد
EUR/XCD 0 3.1433 3.1463 3.1457 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/MZN 0 68.09 68.78 68.78 (0%) 0 ۳۰ مرداد
EUR/TJS 10.6808 10.6808 10.6808 10.6808 (0.05%) 0.005 ۰۵:۰۶:۰۶
EUR/GEL 0 3.0198 3.0224 3.0219 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/BMD 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 (0.05%) 0.0005 ۰۳:۰۶:۰۸
EUR/BTN 78.4538 78.4538 78.4538 78.4538 (0.14%) 0.1092 ۰۳:۰۶:۰۸
BWP/CHF 0.0912 0.0912 0.0912 0.0912 (0.22%) 0.0002 ۰۷:۰۶:۰۷
CLP/CHF 0 0.0013 0.0014 0.0014 (0%) 0 ۲۱ مرداد
EUR/CNH 7.8025 7.8025 7.8025 7.8025 (0.26%) 0.0203 ۰۹:۰۶:۰۸
CYP/CHF 0 0.0215 0.0215 0.0215 (0%) 0 ۲۵ تیر
CZK/CHF 0 0.0425 0.0425 0.0425 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/GYD 0 229.8919 229.8919 229.8919 (0%) 0 ۲۰ مهر
EUR/LFX 0 2.258 2.258 2.258 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/LRD 233.2271 233.2271 233.2271 233.2271 (0.08%) 0.19 ۱۵:۳۶:۱۰
EUR/MVR 0 17.0022 17.0022 17.0022 (0%) 0 ۲۰ مهر
XAU/CHF 0 47417.85 47417.85 47417.85 (0%) 0 ۲۲ مهر
HUF/CHF 0 0.0033 0.0033 0.0033 (0%) 0 ۱۰ مهر
INR/CHF 0 0.0139 0.014 0.014 (0%) 0 ۱۷ مهر
RON/CHF 0.2315 0.2315 0.2315 0.2315 (0.26%) 0.0006 ۱۲:۰۶:۱۶
XAG/CHF 0 561.7697 561.7697 561.7697 (0%) 0 ۲۲ مهر
SZL/CHF 0 0.0672 0.0672 0.0672 (0%) 0 ۲۲ مهر
THB/CHF 0.0329 0.0329 0.0329 0.0329 (0.61%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۰۶
UZS/CHF 0 0.00012 0.00012 0.00012 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
EUR/YER 275.74 275.74 275.74 275.74 (0.01%) 0.04 ۰۵:۰۶:۰۶
EUR/ZMW 14.5299 14.5299 14.5299 14.5299 (0.14%) 0.0198 ۰۵:۰۶:۰۷
MYR/CHF 0 0.2376 0.2376 0.2376 (0%) 0 ۲۲ مهر
EUR/BYR 0 16849 16849 16849 (0%) 0 ۱۰ بهمن
EUR/LVL 0 0.7016 0.7016 0.7016 (0%) 0 ۱۰ بهمن
EUR/MTL 0 0.3221 0.3221 0.3221 (0%) 0 ۲۲ مهر