شاخص یاب

یورو / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:1.1531
  • بالاترین قیمت روز:1.1548
  • پایین ترین قیمت روز:1.1498
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1518
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۵:۴۵
  • نرخ روز گذشته:1.1513
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک یورو / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1531 ریال17:35:45
1.1528 ریال17:20:38
1.1536 ریال17:05:54
1.153 ریال16:50:47
1.1534 ریال16:35:51
1.1532 ریال16:20:38
1.153 ریال16:06:09
1.1533 ریال15:53:38
1.1523 ریال15:35:53
1.1522 ریال15:05:49
1.1525 ریال14:50:43
1.1538 ریال14:35:52
1.1548 ریال14:20:35
1.1547 ریال14:05:47
1.1544 ریال13:50:40
1.1543 ریال13:35:53
1.1533 ریال13:20:45
1.1523 ریال13:05:58
1.1534 ریال12:50:48
1.1532 ریال12:36:23
1.1527 ریال12:20:55
1.1535 ریال12:06:15
1.1531 ریال11:50:54
1.1519 ریال11:36:09
1.152 ریال11:20:45
1.1515 ریال11:05:59
1.1513 ریال10:50:49
1.1515 ریال10:35:48
1.1512 ریال10:20:44
1.1516 ریال10:05:54
1.1509 ریال9:50:37
1.1507 ریال9:35:44
1.1508 ریال9:05:47
1.1507 ریال8:50:41
1.1504 ریال8:35:46
1.1503 ریال8:05:48
1.1502 ریال7:35:48
1.1505 ریال7:20:33
1.1508 ریال7:05:52
1.1505 ریال6:35:41
1.1507 ریال6:20:20
1.1506 ریال6:05:37
1.1507 ریال5:50:30
1.1508 ریال5:35:34
1.151 ریال5:20:23
1.1511 ریال5:05:31
1.1509 ریال4:50:28
1.1508 ریال4:35:39
1.1505 ریال4:20:26
1.1506 ریال4:05:40
1.1508 ریال3:50:32
1.1504 ریال3:35:38
1.1503 ریال3:20:24
1.1502 ریال3:05:24
1.1501 ریال2:50:23
1.1505 ریال2:35:34
1.1498 ریال2:23:22
1.15 ریال1:50:39
1.1508 ریال1:35:42
1.151 ریال1:05:40
1.1514 ریال0:50:58
1.1515 ریال0:36:23
1.1514 ریال0:21:03
1.1518 ریال0:08:44
نظرات