شاخص یاب

یورو / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.5531
  • بالاترین قیمت روز:1.5539
  • پایین ترین قیمت روز:1.5433
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5456
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۰:۴۱
  • نرخ روز گذشته:1.5455
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0076

نمودار کندل استیک یورو / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5531 ریال17:50:41
1.5539 ریال17:35:47
1.5536 ریال17:20:39
1.5469 ریال17:05:55
1.5458 ریال16:50:48
1.5467 ریال16:35:52
1.5455 ریال16:06:11
1.5462 ریال15:53:40
1.5452 ریال15:35:55
1.5462 ریال15:05:50
1.5467 ریال14:50:44
1.5484 ریال14:35:53
1.5477 ریال14:20:36
1.5486 ریال14:05:48
1.5489 ریال13:50:41
1.5502 ریال13:35:54
1.5491 ریال13:20:47
1.548 ریال13:06:00
1.55 ریال12:50:49
1.5492 ریال12:36:25
1.5491 ریال12:20:57
1.5494 ریال12:06:17
1.5499 ریال11:50:56
1.5465 ریال11:36:11
1.547 ریال11:20:47
1.5468 ریال11:06:00
1.5464 ریال10:50:50
1.546 ریال10:35:49
1.5461 ریال10:20:46
1.5451 ریال10:05:56
1.5448 ریال9:50:38
1.5443 ریال9:35:45
1.544 ریال9:20:41
1.5439 ریال9:05:48
1.5442 ریال8:50:42
1.5441 ریال8:35:47
1.5444 ریال8:20:34
1.544 ریال8:05:49
1.5438 ریال7:50:42
1.5441 ریال7:05:53
1.5436 ریال6:50:37
1.5433 ریال6:35:42
1.5448 ریال6:20:21
1.5449 ریال6:05:38
1.5447 ریال5:50:31
1.5444 ریال5:35:36
1.5451 ریال5:05:32
1.5452 ریال4:50:29
1.5454 ریال4:35:41
1.5456 ریال4:20:27
1.5451 ریال4:05:41
1.5455 ریال3:50:34
1.5458 ریال3:35:39
1.5456 ریال3:20:25
1.5455 ریال3:05:25
1.5457 ریال2:50:24
1.5456 ریال2:35:35
1.5452 ریال2:23:23
1.5454 ریال2:05:45
1.5452 ریال1:50:41
1.5455 ریال1:35:44
1.5438 ریال1:05:41
1.5449 ریال0:50:59
1.5446 ریال0:36:25
1.5456 ریال0:08:45
نظرات