شاخص یاب

یورو / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.5167
  • بالاترین قیمت روز:1.5217
  • پایین ترین قیمت روز:1.5154
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.52
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:1.5203
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک یورو / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5167 ریال21:33:11
1.5154 ریال20:51:11
1.5174 ریال20:15:13
1.5184 ریال19:36:11
1.5175 ریال19:00:15
1.5179 ریال18:24:11
1.5165 ریال17:45:12
1.5168 ریال17:18:11
1.5195 ریال16:33:11
1.5196 ریال15:54:10
1.5191 ریال15:18:10
1.5207 ریال14:03:11
1.5217 ریال13:27:10
1.5197 ریال12:51:11
1.5207 ریال12:15:12
1.5216 ریال11:36:11
1.5207 ریال11:00:16
1.5204 ریال10:21:12
1.5208 ریال9:45:13
1.5206 ریال9:21:11
1.5212 ریال9:15:12
1.5211 ریال7:54:11
1.5206 ریال7:18:10
1.52 ریال6:03:10
1.5202 ریال5:36:10
1.5199 ریال5:33:10
1.5201 ریال4:18:09
1.5199 ریال3:33:11
1.5195 ریال2:57:10
1.5197 ریال2:42:10
1.5196 ریال2:18:10
1.5195 ریال1:42:10
1.5199 ریال1:36:09
1.52 ریال0:33:11
نظرات