شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.4613
  • بالاترین قیمت روز:1.4613
  • پایین ترین قیمت روز:1.458
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4586
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۴:۲۷
  • نرخ روز گذشته:1.4585
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0028

نمودار کندل استیک یورو / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4613 ریال21:54:27
1.4609 ریال21:33:25
1.4606 ریال21:15:27
1.4606 ریال21:15:27
1.4608 ریال20:54:26
1.4602 ریال20:33:23
1.4603 ریال20:15:29
1.4603 ریال20:15:28
1.4592 ریال19:54:26
1.4584 ریال19:33:26
1.4592 ریال19:15:27
1.4592 ریال19:15:27
1.4588 ریال18:54:27
1.4593 ریال18:33:26
1.4595 ریال18:15:29
1.4595 ریال18:15:28
1.4599 ریال17:54:24
1.4587 ریال17:33:24
1.4595 ریال17:15:27
1.4595 ریال17:15:25
1.4592 ریال16:54:29
1.459 ریال16:33:24
1.4583 ریال16:15:30
1.4583 ریال16:15:28
1.458 ریال15:33:25
1.4582 ریال15:15:27
1.4582 ریال15:15:27
1.4592 ریال14:54:24
1.4591 ریال14:33:24
1.4594 ریال14:15:26
1.4594 ریال14:15:24
1.4595 ریال13:54:26
1.4591 ریال13:33:22
1.4594 ریال13:15:24
1.4594 ریال13:15:24
1.4599 ریال12:54:21
1.4601 ریال12:33:23
1.4603 ریال12:15:25
1.4603 ریال12:15:24
1.4606 ریال11:54:21
1.4598 ریال11:33:20
1.4597 ریال11:15:19
1.4597 ریال11:15:18
1.4592 ریال10:54:16
1.4581 ریال10:33:16
1.458 ریال10:15:20
1.458 ریال10:15:20
1.4582 ریال9:54:16
1.4586 ریال9:33:17
1.4589 ریال9:15:20
1.4589 ریال9:15:19
1.4588 ریال8:33:17
1.4591 ریال8:15:22
1.4591 ریال8:15:21
1.4593 ریال7:54:15
1.4589 ریال7:33:18
1.4588 ریال7:15:20
1.4588 ریال7:15:20
1.459 ریال6:54:15
1.4594 ریال6:33:16
1.4589 ریال6:15:22
1.4589 ریال6:15:21
1.4586 ریال5:54:17
1.4584 ریال5:33:17
1.4592 ریال4:54:15
1.4591 ریال4:33:14
1.4596 ریال3:54:17
1.4589 ریال3:33:14
1.4593 ریال3:15:16
1.4593 ریال3:15:16
1.459 ریال2:54:15
1.4594 ریال2:33:15
1.459 ریال1:33:14
1.4582 ریال1:15:16
1.4582 ریال1:15:15
1.4586 ریال0:54:14
1.4589 ریال0:33:13
1.4586 ریال0:15:16
1.4586 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات