شاخص یاب

یورو / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.5097
  • بالاترین قیمت روز:1.5159
  • پایین ترین قیمت روز:1.5097
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5126
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1.5129
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0032

نمودار کندل استیک یورو / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5097 ریال22:51:14
1.5121 ریال21:45:14
1.5125 ریال20:39:11
1.5149 ریال19:36:12
1.5146 ریال18:30:16
1.5157 ریال17:24:12
1.5144 ریال16:21:11
1.5159 ریال15:24:10
1.5136 ریال14:21:10
1.5124 ریال13:36:11
1.5155 ریال13:15:13
1.5143 ریال10:57:12
1.5137 ریال9:51:12
1.5132 ریال8:45:15
1.5131 ریال7:39:11
1.5133 ریال5:30:15
1.5134 ریال4:30:15
1.5128 ریال3:24:11
1.5121 ریال2:24:11
1.5125 ریال1:18:11
1.5129 ریال0:48:10
1.5126 ریال0:21:09
نظرات