شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/BZD Ask

  • نرخ فعلی:2.2412
  • بالاترین قیمت روز:2.2516
  • پایین ترین قیمت روز:2.2233
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.38%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.2481
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۳:۱۴
  • نرخ روز گذشته:2.2483
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0071

نمودار کندل استیک EUR/BZD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/BZD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.2412 ریال23:33:14
2.2416 ریال23:15:16
2.2416 ریال23:15:16
2.2422 ریال22:54:15
2.242 ریال22:33:14
2.2416 ریال22:15:16
2.2416 ریال22:15:16
2.242 ریال21:54:14
2.2418 ریال21:33:14
2.2426 ریال21:15:15
2.2426 ریال21:15:15
2.243 ریال20:54:15
2.2426 ریال20:36:14
2.243 ریال20:15:16
2.243 ریال20:15:15
2.2428 ریال19:54:14
2.2436 ریال19:36:15
2.2451 ریال19:15:16
2.2451 ریال19:15:15
2.2455 ریال18:54:14
2.2463 ریال18:33:14
2.2485 ریال18:15:16
2.2485 ریال18:15:16
2.2483 ریال17:54:14
2.2454 ریال17:33:13
2.2444 ریال17:15:16
2.2444 ریال17:15:15
2.2452 ریال16:54:15
2.2448 ریال16:33:14
2.2454 ریال16:15:15
2.2454 ریال16:15:15
2.2493 ریال15:54:14
2.2501 ریال15:33:14
2.2489 ریال15:15:15
2.2489 ریال15:15:15
2.2485 ریال14:33:15
2.2495 ریال14:15:16
2.2495 ریال14:15:16
2.2489 ریال13:33:14
2.2475 ریال13:15:15
2.2475 ریال13:15:15
2.2483 ریال12:54:14
2.2516 ریال12:33:14
2.251 ریال12:15:16
2.251 ریال12:15:16
2.2512 ریال11:54:14
2.2497 ریال11:33:14
2.2505 ریال11:15:16
2.2505 ریال11:15:15
2.2508 ریال10:54:14
2.2514 ریال10:33:14
2.2512 ریال10:15:15
2.2512 ریال10:15:14
2.2505 ریال9:54:14
2.2503 ریال9:15:26
2.2503 ریال9:15:26
2.2495 ریال8:54:12
2.2497 ریال8:15:14
2.2497 ریال8:15:13
2.2495 ریال7:15:14
2.2495 ریال7:15:13
2.2493 ریال6:54:13
2.2495 ریال6:33:13
2.2493 ریال6:15:14
2.2493 ریال6:15:14
2.2497 ریال5:15:16
2.2497 ریال5:15:15
2.2495 ریال4:54:12
2.2493 ریال4:33:13
2.2499 ریال3:15:14
2.2499 ریال3:15:13
2.2495 ریال2:54:13
2.2497 ریال2:33:13
2.2233 ریال1:54:13
2.2489 ریال1:33:13
2.2487 ریال1:15:14
2.2487 ریال1:15:14
2.2489 ریال0:54:13
2.2481 ریال0:33:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات