شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/BRL Ask

  • نرخ فعلی:4.6542
  • بالاترین قیمت روز:4.6546
  • پایین ترین قیمت روز:4.6475
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.6483
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۶
  • نرخ روز گذشته:4.6475
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0067

نمودار کندل استیک EUR/BRL Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/BRL Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.6542 ریال13:33:26
4.6546 ریال13:15:31
4.6546 ریال13:15:29
4.6538 ریال12:54:24
4.6533 ریال12:33:17
4.6512 ریال12:15:19
4.6512 ریال12:15:18
4.6504 ریال11:54:16
4.6479 ریال11:33:16
4.6475 ریال11:15:17
4.6475 ریال11:15:17
4.6487 ریال10:54:15
4.6492 ریال10:33:15
4.6496 ریال10:15:16
4.6496 ریال10:15:16
4.6504 ریال9:54:14
4.6496 ریال9:15:17
4.6496 ریال9:15:17
4.6492 ریال8:54:14
4.6487 ریال7:54:14
4.6496 ریال7:15:17
4.6496 ریال7:15:16
4.6504 ریال6:54:14
4.6508 ریال6:33:15
4.6504 ریال6:15:21
4.6504 ریال6:15:21
4.6496 ریال5:54:15
4.6508 ریال5:33:15
4.65 ریال5:15:17
4.65 ریال5:15:16
4.6504 ریال4:54:14
4.6496 ریال4:33:14
4.6504 ریال4:15:17
4.6504 ریال4:15:16
4.6508 ریال3:54:13
4.6504 ریال3:36:14
4.65 ریال3:15:17
4.65 ریال3:15:16
4.6504 ریال2:54:14
4.65 ریال2:36:14
4.6492 ریال1:54:14
4.6483 ریال1:33:13
4.6475 ریال1:15:17
4.6475 ریال1:15:16
4.6479 ریال0:33:14
4.6483 ریال0:15:16
4.6483 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات