شاخص یاب

یورو / درهم امارات

  • نرخ فعلی:1.5677
  • بالاترین قیمت روز:1.575
  • پایین ترین قیمت روز:1.5669
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.573
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۰:۳۹
  • نرخ روز گذشته:1.5725
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0048

نمودار کندل استیک یورو / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5677 ریال17:20:39
1.5684 ریال17:05:55
1.5681 ریال16:50:48
1.5683 ریال16:35:52
1.5681 ریال16:20:39
1.5678 ریال16:06:11
1.5682 ریال15:53:40
1.5669 ریال15:05:50
1.5674 ریال14:50:44
1.5692 ریال14:35:53
1.5699 ریال14:20:36
1.57 ریال14:05:48
1.5694 ریال13:50:41
1.5718 ریال13:35:54
1.5719 ریال13:20:47
1.5703 ریال13:06:00
1.5729 ریال12:50:49
1.5725 ریال12:36:25
1.573 ریال12:20:57
1.5741 ریال12:06:17
1.575 ریال11:50:56
1.572 ریال11:36:11
1.5726 ریال11:20:47
1.573 ریال11:06:00
1.5729 ریال10:50:50
1.5721 ریال10:35:49
1.5723 ریال10:20:46
1.5711 ریال10:05:56
1.5705 ریال9:50:38
1.5708 ریال9:35:45
1.5707 ریال9:20:41
1.5705 ریال9:05:48
1.5704 ریال8:50:42
1.5708 ریال8:35:47
1.5713 ریال8:20:34
1.5706 ریال7:50:42
1.5714 ریال7:35:49
1.5718 ریال7:20:34
1.5717 ریال7:05:53
1.5714 ریال6:50:37
1.5718 ریال6:35:42
1.5731 ریال6:20:21
1.5727 ریال6:05:38
1.5724 ریال5:50:31
1.5715 ریال5:35:36
1.5722 ریال5:20:24
1.5719 ریال5:05:32
1.5728 ریال4:50:29
1.5726 ریال4:35:41
1.5733 ریال4:20:27
1.5735 ریال4:05:41
1.5731 ریال3:50:33
1.5736 ریال3:20:25
1.5739 ریال3:05:25
1.5737 ریال2:23:23
1.5731 ریال2:20:14
1.5735 ریال2:05:45
1.574 ریال1:50:41
1.573 ریال1:35:43
1.5725 ریال1:05:41
1.573 ریال0:50:59
1.5731 ریال0:36:25
1.5737 ریال0:21:05
1.573 ریال0:08:45
نظرات