شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/AED Ask

  • نرخ فعلی:4.0519
  • بالاترین قیمت روز:4.0544
  • پایین ترین قیمت روز:4.0508
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.0526
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۵:۱۶
  • نرخ روز گذشته:4.0537
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک EUR/AED Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/AED Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.0519 ریال11:15:16
4.0519 ریال11:15:15
4.0528 ریال10:33:14
4.0541 ریال10:15:16
4.0541 ریال10:15:16
4.0539 ریال9:54:14
4.054 ریال9:33:14
4.0533 ریال9:15:14
4.0533 ریال9:15:13
4.0532 ریال8:54:12
4.0537 ریال8:33:13
4.053 ریال7:54:12
4.0533 ریال7:33:13
4.0526 ریال7:15:15
4.0526 ریال7:15:14
4.0522 ریال6:54:13
4.0511 ریال6:33:13
4.0508 ریال6:15:15
4.0508 ریال6:15:14
4.0519 ریال5:54:12
4.0515 ریال5:33:14
4.0522 ریال5:15:16
4.0522 ریال5:15:15
4.0537 ریال4:54:13
4.0541 ریال4:15:15
4.0541 ریال4:15:14
4.0544 ریال3:54:12
4.0541 ریال3:33:12
4.0537 ریال3:15:13
4.0537 ریال3:15:13
4.0533 ریال2:54:12
4.0526 ریال2:33:12
4.053 ریال2:15:15
4.053 ریال2:15:14
4.0533 ریال1:33:12
4.0526 ریال0:54:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات