کالایاب
شاخص یاب

ETH/USD upbit

  • نرخ فعلی:264.73
  • بالاترین قیمت روز:268.85
  • پایین ترین قیمت روز:254.47
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.52
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:255.14
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۵۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:252.43
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.87%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12.3

نمودار کندل استیک ETH/USD upbit در روز جاری

نمودار کندل استیک ETH/USD upbit در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
264.73 ریال9:53:16
264.67 ریال9:49:12
264.65 ریال9:41:13
264.67 ریال9:37:06
265 ریال9:29:06
265.01 ریال9:21:07
265.45 ریال9:17:05
264.88 ریال9:13:06
264.67 ریال9:09:01
265.3 ریال9:05:01
264.59 ریال9:01:19
264.94 ریال8:57:01
265.12 ریال8:53:04
265.48 ریال8:49:04
265.54 ریال8:45:05
266.1 ریال8:33:01
265.57 ریال8:29:03
265.46 ریال8:25:06
265.57 ریال8:13:04
265.13 ریال8:09:03
265.75 ریال8:05:00
265.98 ریال8:01:18
265.25 ریال7:53:01
266.1 ریال7:45:00
264.96 ریال7:37:03
264.07 ریال7:33:03
263.95 ریال7:29:03
264.07 ریال7:21:07
264 ریال7:17:00
263.42 ریال7:13:02
263.7 ریال7:08:59
263.5 ریال7:04:59
264.36 ریال7:01:16
264.03 ریال6:57:03
265.77 ریال6:52:59
265.09 ریال6:45:00
265.04 ریال6:41:07
266.27 ریال6:32:59
266.07 ریال6:29:03
266.5 ریال6:25:00
266.72 ریال6:21:05
266.71 ریال6:17:30
266.92 ریال6:13:20
267.01 ریال6:11:09
267.1 ریال6:05:04
266.85 ریال6:01:33
267.58 ریال5:57:01
268.83 ریال5:53:10
268.22 ریال5:49:08
268.4 ریال5:44:59
268.06 ریال5:41:09
268 ریال5:37:04
267.31 ریال5:29:10
266.73 ریال5:25:08
267.7 ریال5:21:06
267.51 ریال5:17:06
267.04 ریال5:13:06
266.83 ریال5:09:00
267.04 ریال5:05:01
266.83 ریال5:01:17
267.92 ریال4:57:01
267.74 ریال4:53:01
267.1 ریال4:49:00
265.99 ریال4:45:04
267.24 ریال4:41:10
266 ریال4:37:06
265.2 ریال4:33:01
264.23 ریال4:29:02
264.3 ریال4:25:04
263.59 ریال4:21:05
265.76 ریال4:17:03
266 ریال4:13:05
266.02 ریال4:09:01
264.89 ریال4:05:02
264.6 ریال4:01:20
264.12 ریال3:57:00
264.79 ریال3:53:04
264.61 ریال3:49:09
265.81 ریال3:45:00
264.11 ریال3:41:09
263.57 ریال3:37:04
262.73 ریال3:33:00
263.3 ریال3:25:09
262.52 ریال3:21:05
262.69 ریال3:17:05
263.48 ریال3:13:07
264.4 ریال3:09:01
266.11 ریال3:05:04
265.51 ریال3:01:21
266 ریال2:57:04
268.34 ریال2:53:03
268.85 ریال2:49:07
268.37 ریال2:44:59
267.24 ریال2:41:11
268.22 ریال2:37:06
268 ریال2:33:03
267.06 ریال2:29:02
268.49 ریال2:25:06
268.18 ریال2:21:07
267.37 ریال2:17:03
267.06 ریال2:13:04
266.51 ریال2:08:59
264.56 ریال2:05:01
263.98 ریال2:01:23
264.1 ریال1:57:02
263.08 ریال1:53:03
262.56 ریال1:49:06
263.39 ریال1:45:00
263.02 ریال1:41:08
262.01 ریال1:37:08
262.6 ریال1:33:04
262.89 ریال1:29:04
262.51 ریال1:25:06
262.67 ریال1:21:07
261.56 ریال1:17:08
261.12 ریال1:13:06
262.63 ریال1:09:04
262.97 ریال1:05:10
263.86 ریال1:01:23
263.08 ریال0:57:05
262.05 ریال0:53:04
260.87 ریال0:49:04
261.97 ریال0:45:04
260.97 ریال0:41:09
261.38 ریال0:37:06
260 ریال0:33:05
258.05 ریال0:29:03
257 ریال0:25:07
256.94 ریال0:21:09
256.99 ریال0:17:02
254.47 ریال0:13:05
256.11 ریال0:08:59
255.14 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات