کالایاب
شاخص یاب

ETH/USD exmo

  • نرخ فعلی:244.35
  • بالاترین قیمت روز:257.3
  • پایین ترین قیمت روز:240
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.21
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:253
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:253.36
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.69%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9.01

نمودار کندل استیک ETH/USD exmo در روز جاری

نمودار کندل استیک ETH/USD exmo در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
244.35 ریال20:13:09
245 ریال20:05:09
245.57 ریال20:01:33
245.84 ریال19:57:07
244.45 ریال19:53:06
245.04 ریال19:49:11
245.13 ریال19:45:11
244.45 ریال19:41:17
245 ریال19:37:07
243.99 ریال19:33:10
245.04 ریال19:29:08
244 ریال19:25:11
243.77 ریال19:21:16
243 ریال19:17:13
242.77 ریال19:09:09
243.51 ریال18:57:11
244.54 ریال18:53:13
244 ریال18:49:16
243.23 ریال18:45:19
243.21 ریال18:41:20
244.22 ریال18:37:18
244 ریال18:33:14
244.11 ریال18:29:12
243.38 ریال18:25:19
242.46 ریال18:21:20
243 ریال18:17:18
242.73 ریال18:13:20
241.1 ریال18:05:21
241.9 ریال18:01:34
241.06 ریال17:57:18
242 ریال17:53:15
241 ریال17:45:11
240 ریال17:41:21
242 ریال17:37:15
242.75 ریال17:33:22
242.69 ریال17:29:16
243.08 ریال17:25:26
243.71 ریال17:21:23
244.1 ریال17:17:21
244.74 ریال17:13:23
245 ریال17:09:18
244.1 ریال17:05:20
244.82 ریال17:01:56
245.28 ریال16:53:29
246.14 ریال16:49:37
245.66 ریال16:45:42
246.16 ریال16:41:49
245.83 ریال16:37:45
245 ریال16:33:43
245.1 ریال16:29:29
244.87 ریال16:21:33
245.14 ریال16:17:30
244.51 ریال16:09:22
246 ریال16:02:09
245 ریال15:57:28
245.35 ریال15:53:33
246 ریال15:49:39
246.16 ریال15:45:42
245 ریال15:41:51
246.4 ریال15:37:43
247 ریال15:33:56
246.85 ریال15:29:36
246.81 ریال15:25:43
246.4 ریال15:17:42
247.2 ریال15:13:38
246.4 ریال15:05:41
247.03 ریال15:02:14
246.4 ریال14:53:45
247.99 ریال14:49:43
247 ریال14:45:48
247.34 ریال14:41:58
246.51 ریال14:37:51
246.4 ریال14:34:01
246.81 ریال14:30:13
246.8 ریال14:25:53
245.79 ریال14:22:16
245 ریال14:17:57
245.47 ریال14:13:56
243.2 ریال14:09:54
243.64 ریال14:06:10
245.2 ریال14:02:19
244 ریال13:57:55
243.11 ریال13:53:36
245.19 ریال13:49:24
245 ریال13:45:17
244.6 ریال13:42:10
244.55 ریال13:37:37
244.79 ریال13:33:53
244.52 ریال13:29:43
242.25 ریال13:25:39
243.01 ریال13:18:00
243.72 ریال13:13:59
243.09 ریال13:10:06
243.26 ریال13:06:29
244 ریال13:02:45
244.09 ریال12:58:02
244.39 ریال12:53:54
244.02 ریال12:49:52
244.6 ریال12:46:10
243 ریال12:42:18
243.1 ریال12:37:57
244 ریال12:26:08
244.45 ریال12:22:02
245 ریال12:17:59
246.85 ریال12:09:41
246 ریال12:05:45
245.83 ریال12:02:16
246.47 ریال11:57:33
246.16 ریال11:53:35
245 ریال11:49:38
244 ریال11:45:44
244.17 ریال11:41:52
244.18 ریال11:37:47
244.17 ریال11:33:52
244.45 ریال11:29:46
245 ریال11:25:47
245.24 ریال11:21:47
245.82 ریال11:17:44
247 ریال11:13:47
245.24 ریال11:05:34
247.5 ریال11:01:59
246.7 ریال10:57:21
247.2 ریال10:53:18
248.5 ریال10:49:16
246.7 ریال10:45:11
248.08 ریال10:41:20
246.7 ریال10:37:12
247.54 ریال10:33:12
247.06 ریال10:29:07
246.7 ریال10:25:10
247.98 ریال10:21:10
247.25 ریال10:17:09
246.78 ریال10:13:11
248 ریال10:09:04
248.05 ریال10:05:09
246.71 ریال10:01:35
247.2 ریال9:57:04
247.11 ریال9:53:06
247.5 ریال9:49:06
247 ریال9:41:09
247.72 ریال9:37:04
248.24 ریال9:32:59
248 ریال9:25:09
248.37 ریال9:21:07
248.35 ریال9:17:01
248.5 ریال9:08:58
248.58 ریال9:05:03
249.45 ریال9:01:22
249.62 ریال8:56:58
248 ریال8:53:02
249.2 ریال8:49:01
250.2 ریال8:44:56
250.91 ریال8:41:01
249.97 ریال8:37:00
250 ریال8:32:57
249.64 ریال8:29:00
249 ریال8:24:59
247.74 ریال8:20:59
247.54 ریال8:12:58
246 ریال8:08:58
245.14 ریال8:04:52
245.91 ریال8:01:17
245 ریال7:56:54
245.52 ریال7:52:55
245 ریال7:48:56
244.6 ریال7:44:53
244.77 ریال7:40:57
244.79 ریال7:36:56
244 ریال7:32:56
243.92 ریال7:28:53
243.56 ریال7:24:54
243.61 ریال7:20:55
244.61 ریال7:16:52
242.41 ریال7:12:55
243.38 ریال7:08:51
243.37 ریال7:04:51
245.5 ریال7:01:08
246.15 ریال6:56:51
245.5 ریال6:52:51
244.6 ریال6:48:55
244.56 ریال6:44:53
244.45 ریال6:40:52
246.15 ریال6:29:55
244.6 ریال6:28:00
245.29 ریال6:20:57
245.98 ریال6:17:11
246.16 ریال6:12:56
245.75 ریال6:08:53
245.73 ریال6:04:53
244.6 ریال6:01:08
244.8 ریال5:56:52
245.68 ریال5:52:52
246.23 ریال5:48:52
244.11 ریال5:36:56
244.16 ریال5:32:54
244.46 ریال5:28:55
245.32 ریال5:24:54
241.74 ریال5:20:55
241 ریال5:16:52
245.48 ریال5:12:53
246.06 ریال5:08:51
246.85 ریال5:04:53
247.54 ریال5:01:09
248.11 ریال4:56:51
247.64 ریال4:52:53
248.05 ریال4:48:53
248.24 ریال4:44:53
247.72 ریال4:40:54
247 ریال4:36:53
254.21 ریال4:32:51
255.27 ریال4:28:52
255.04 ریال4:24:56
255.99 ریال4:20:56
255.11 ریال4:12:53
255.15 ریال4:08:53
254.92 ریال4:04:53
256.38 ریال4:01:08
256.68 ریال3:56:52
257.2 ریال3:52:52
257.3 ریال3:48:55
257 ریال3:44:53
256 ریال3:40:55
256.54 ریال3:36:56
256.52 ریال3:32:53
255.73 ریال3:28:53
254.92 ریال3:24:52
254.94 ریال3:20:56
256 ریال3:16:51
254.21 ریال3:12:54
254.56 ریال3:08:55
252.8 ریال3:01:08
253.57 ریال2:56:53
252.94 ریال2:52:54
252.86 ریال2:48:54
253.79 ریال2:44:54
253.31 ریال2:40:58
252.86 ریال2:36:56
255.43 ریال2:32:55
254.92 ریال2:28:55
256 ریال2:24:54
255.64 ریال2:20:58
255.99 ریال2:16:57
254.23 ریال2:12:58
254.34 ریال2:08:55
255.98 ریال2:04:56
255.24 ریال2:01:17
254 ریال1:56:54
255.21 ریال1:52:54
254.01 ریال1:48:56
255 ریال1:44:53
253.31 ریال1:40:57
252.09 ریال1:36:55
253.72 ریال1:32:53
252.66 ریال1:28:55
252.95 ریال1:24:54
253 ریال1:20:58
252.44 ریال1:16:53
251.83 ریال1:12:58
250.68 ریال1:09:00
251.72 ریال1:04:54
251.44 ریال1:01:15
250.05 ریال0:56:53
250.68 ریال0:52:54
250.07 ریال0:48:55
250.91 ریال0:44:52
250 ریال0:40:57
251 ریال0:32:52
252.02 ریال0:28:54
252.43 ریال0:24:59
251.75 ریال0:20:59
253.08 ریال0:16:56
252.08 ریال0:12:56
252.79 ریال0:08:55
253 ریال0:04:54
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات