شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

  • نرخ فعلی:205.89
  • بالاترین قیمت روز:207.7
  • پایین ترین قیمت روز:205.68
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.68
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:206.38
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۱۶:۳۷
  • نرخ روز گذشته:206.27
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.38

نمودار کندل استیک اتریوم / Ethereum در روز جاری

نمودار کندل استیک اتریوم / Ethereum در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
205.89 ریال8:16:37
205.9 ریال8:08:42
205.86 ریال8:04:41
205.91 ریال8:00:47
205.92 ریال7:52:41
205.91 ریال7:44:42
205.89 ریال7:40:43
205.83 ریال7:36:26
205.96 ریال7:28:38
205.68 ریال7:24:45
205.7 ریال7:20:27
206.38 ریال7:12:47
206.77 ریال7:04:26
206.81 ریال7:00:49
206.96 ریال6:52:39
207.11 ریال6:48:39
207.05 ریال6:44:43
206.95 ریال6:40:41
206.81 ریال6:32:38
206.82 ریال6:28:39
206.81 ریال6:24:26
206.7 ریال6:16:56
206.6 ریال6:12:42
206.65 ریال6:08:26
206.81 ریال6:04:37
206.96 ریال6:00:45
206.97 ریال5:52:39
206.96 ریال5:48:38
207 ریال5:44:37
207.01 ریال5:32:39
207.22 ریال5:28:39
207.23 ریال5:24:38
207.22 ریال5:20:40
207.23 ریال5:12:48
207.21 ریال5:08:36
207.18 ریال5:04:40
207.43 ریال4:56:38
207.55 ریال4:52:38
207.56 ریال4:48:37
207.7 ریال4:44:38
207.13 ریال4:40:39
207.19 ریال4:32:37
207.09 ریال4:28:34
206.51 ریال4:24:45
206.47 ریال4:16:42
206.4 ریال4:12:40
206.5 ریال4:08:38
206.35 ریال4:04:38
206.3 ریال4:00:34
206.45 ریال3:40:43
206.55 ریال3:36:26
206.16 ریال3:28:38
206.15 ریال3:24:40
206.16 ریال3:16:37
206.33 ریال3:12:36
206.42 ریال3:04:43
206.45 ریال2:56:39
206.58 ریال2:52:37
206.77 ریال2:48:40
206.51 ریال2:44:39
206.52 ریال2:36:40
206.45 ریال2:32:38
206.46 ریال2:28:36
206.45 ریال2:20:39
206.52 ریال2:16:38
206.38 ریال2:12:43
206.37 ریال2:08:39
206.5 ریال2:00:45
206.64 ریال1:52:25
206.65 ریال1:40:40
206.69 ریال1:36:38
206.75 ریال1:32:38
206.76 ریال1:20:42
206.75 ریال1:16:37
206.53 ریال1:04:38
206.49 ریال1:00:41
206.42 ریال0:56:38
206.75 ریال0:52:39
206.92 ریال0:48:46
207.09 ریال0:40:39
206.71 ریال0:36:40
206.73 ریال0:32:26
206.99 ریال0:28:37
206.5 ریال0:20:39
206.36 ریال0:16:36
206.54 ریال0:12:38
206.46 ریال0:08:36
206.38 ریال0:04:40
نظرات