اتریوم / دلار آمریکا

  • نرخ فعلی:600.72
  • بالاترین قیمت روز:609.99
  • پایین ترین قیمت روز:592.58
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.38%
  • نرخ بازگشایی بازار:609.37
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۵۵:۵۴
  • نرخ روز گذشته:609.63
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:8.91

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
600.72 ریال8:55:54
600.41 ریال8:44:00
600.24 ریال8:38:02
603.17 ریال8:08:15
603.64 ریال7:55:54
603.53 ریال7:49:57
603.7 ریال7:38:13
602.38 ریال7:32:18
603.1 ریال7:25:46
602.5 ریال7:20:16
600.76 ریال7:07:42
599.85 ریال7:01:47
597.96 ریال6:56:15
596.41 ریال6:31:53
597.81 ریال6:25:44
597.09 ریال6:14:25
598.99 ریال6:07:59
594.76 ریال6:01:42
594.06 ریال5:55:43
592.73 ریال5:50:31
592.58 ریال5:43:51
592.93 ریال5:37:43
595.01 ریال5:32:26
599.27 ریال5:13:41
601.15 ریال5:07:48
601.93 ریال5:02:01
601.34 ریال4:55:46
600.01 ریال4:49:40
601.69 ریال4:37:44
604.06 ریال4:19:40
606.14 ریال4:07:48
603.36 ریال3:32:02
601.7 ریال3:14:22
602.22 ریال2:55:48
600.96 ریال2:44:22
602.49 ریال2:31:37
602.94 ریال2:20:09
603.45 ریال2:14:11
604.72 ریال1:50:20
603.28 ریال1:43:48
604.65 ریال1:32:08
605.02 ریال1:26:05
601.15 ریال1:13:50
602.7 ریال1:07:51
603.01 ریال0:55:49
608.25 ریال0:44:06
608.29 ریال0:37:50
608.72 ریال0:25:58
609.99 ریال0:14:20
609.37 ریال0:07:49
نظرات