کالایاب
شاخص یاب

ETH/CNY synthetic

  • نرخ فعلی:1348.7
  • بالاترین قیمت روز:1360.4
  • پایین ترین قیمت روز:1332.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,342.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۸:۵۸
  • نرخ روز گذشته:1,343.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.3

نمودار کندل استیک ETH/CNY synthetic در روز جاری

نمودار کندل استیک ETH/CNY synthetic در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,348.7 ریال18:48:58
1,348.3 ریال18:44:55
1,348.8 ریال18:40:57
1,351.4 ریال18:36:56
1,353.7 ریال18:32:58
1,352.9 ریال18:28:59
1,352.2 ریال18:24:56
1,351.9 ریال18:20:58
1,352.8 ریال18:16:55
1,353.5 ریال18:12:55
1,354 ریال18:08:51
1,355.1 ریال18:04:57
1,354.6 ریال18:01:11
1,355.2 ریال17:56:55
1,354.7 ریال17:52:52
1,356.5 ریال17:48:57
1,356.1 ریال17:40:55
1,357.9 ریال17:36:58
1,358.9 ریال17:32:55
1,359 ریال17:28:58
1,360.4 ریال17:24:57
1,353.2 ریال17:21:01
1,349.2 ریال17:16:52
1,347.6 ریال17:12:58
1,346.9 ریال17:08:54
1,347.4 ریال17:04:55
1,346.4 ریال17:01:20
1,346.5 ریال16:56:55
1,346.3 ریال16:52:57
1,345.5 ریال16:48:57
1,342.4 ریال16:44:56
1,340.9 ریال16:40:59
1,342.1 ریال16:37:00
1,343 ریال16:32:59
1,343.5 ریال16:28:55
1,344.2 ریال16:24:58
1,343.8 ریال16:21:00
1,345.7 ریال16:16:54
1,346.8 ریال16:12:57
1,347.1 ریال16:08:57
1,348.1 ریال16:04:57
1,348.3 ریال16:01:28
1,348.6 ریال15:56:57
1,349.4 ریال15:52:54
1,348.8 ریال15:48:56
1,348.4 ریال15:44:56
1,347.8 ریال15:41:04
1,348.3 ریال15:36:59
1,351.2 ریال15:32:58
1,351.9 ریال15:28:57
1,352.7 ریال15:25:00
1,352.6 ریال15:21:01
1,353.5 ریال15:13:00
1,355.2 ریال15:08:57
1,354.6 ریال15:01:22
1,354.5 ریال14:56:58
1,353.1 ریال14:48:59
1,352.7 ریال14:44:57
1,352 ریال14:40:59
1,351.7 ریال14:37:00
1,354.2 ریال14:33:00
1,352.5 ریال14:28:59
1,351.1 ریال14:25:00
1,351.3 ریال14:21:04
1,352 ریال14:16:58
1,351 ریال14:13:00
1,350.2 ریال14:09:00
1,348.9 ریال14:05:01
1,348.7 ریال14:01:33
1,346.6 ریال13:57:06
1,343.1 ریال13:53:10
1,342.8 ریال13:49:05
1,341.6 ریال13:44:58
1,342.2 ریال13:37:01
1,342.6 ریال13:33:03
1,342.3 ریال13:28:58
1,342 ریال13:25:02
1,343.3 ریال13:21:01
1,343 ریال13:16:59
1,344.7 ریال13:13:00
1,344.5 ریال13:08:59
1,345.1 ریال13:05:06
1,344.8 ریال13:01:26
1,344.7 ریال12:56:59
1,343.1 ریال12:52:59
1,343 ریال12:48:54
1,342.6 ریال12:44:58
1,344.4 ریال12:41:01
1,344.8 ریال12:36:59
1,347.7 ریال12:33:01
1,346.3 ریال12:28:55
1,345.7 ریال12:24:57
1,344.4 ریال12:21:00
1,347.4 ریال12:12:59
1,347.9 ریال12:08:58
1,344.9 ریال12:04:56
1,342.7 ریال12:01:20
1,340.7 ریال11:56:58
1,340.2 ریال11:52:56
1,340.9 ریال11:48:53
1,340.6 ریال11:44:57
1,339.8 ریال11:41:01
1,339.5 ریال11:36:58
1,339.8 ریال11:32:57
1,340.3 ریال11:28:58
1,339.8 ریال11:24:59
1,336.9 ریال11:21:03
1,336.8 ریال11:16:59
1,337.5 ریال11:12:57
1,337.7 ریال11:08:55
1,338.3 ریال11:04:55
1,338.2 ریال11:01:20
1,338.8 ریال10:56:54
1,338.1 ریال10:52:55
1,337.2 ریال10:48:55
1,336.9 ریال10:44:58
1,337.1 ریال10:40:57
1,336.6 ریال10:36:55
1,336.9 ریال10:32:55
1,336.7 ریال10:28:54
1,336.3 ریال10:24:56
1,337.6 ریال10:20:56
1,339.1 ریال10:16:57
1,338.8 ریال10:12:56
1,339.7 ریال10:08:54
1,340.3 ریال10:04:52
1,340.1 ریال10:01:06
1,339.6 ریال9:56:52
1,339.3 ریال9:52:50
1,338.7 ریال9:48:50
1,338.4 ریال9:44:53
1,338.3 ریال9:40:53
1,338.8 ریال9:36:55
1,336.6 ریال9:32:52
1,338.8 ریال9:28:51
1,340.5 ریال9:24:54
1,340.6 ریال9:16:59
1,342.3 ریال9:12:50
1,342.4 ریال9:08:48
1,342 ریال9:04:55
1,342.1 ریال9:01:05
1,341.8 ریال8:56:50
1,341.9 ریال8:52:48
1,342.3 ریال8:48:52
1,343.2 ریال8:44:49
1,342 ریال8:40:52
1,342.9 ریال8:36:51
1,345.6 ریال8:32:49
1,343.5 ریال8:28:51
1,343.1 ریال8:24:51
1,343.2 ریال8:20:51
1,343 ریال8:16:49
1,343.2 ریال8:12:49
1,344.2 ریال8:08:51
1,344 ریال8:04:49
1,343 ریال8:01:03
1,342.6 ریال7:56:52
1,340.8 ریال7:52:51
1,340.3 ریال7:48:51
1,340.6 ریال7:44:50
1,340.3 ریال7:40:53
1,342.5 ریال7:32:49
1,344.5 ریال7:28:48
1,344.9 ریال7:24:52
1,345.6 ریال7:20:51
1,343 ریال7:16:47
1,342.7 ریال7:12:48
1,340.2 ریال7:08:50
1,339.3 ریال7:04:50
1,338.6 ریال7:01:00
1,339.6 ریال6:56:50
1,339.7 ریال6:52:50
1,339.3 ریال6:48:50
1,340.6 ریال6:44:48
1,342.3 ریال6:40:51
1,343.6 ریال6:36:51
1,344.2 ریال6:32:50
1,341.9 ریال6:28:48
1,337.7 ریال6:24:53
1,339.1 ریال6:20:47
1,340.1 ریال6:16:51
1,342.3 ریال6:12:57
1,342.8 ریال6:08:53
1,345.3 ریال6:04:50
1,345.8 ریال6:01:03
1,345.9 ریال5:56:51
1,347.1 ریال5:52:51
1,346.9 ریال5:48:50
1,349 ریال5:44:49
1,350.1 ریال5:40:58
1,349.2 ریال5:36:57
1,348.9 ریال5:32:50
1,347.9 ریال5:28:50
1,349.2 ریال5:24:53
1,348.1 ریال5:20:52
1,349.4 ریال5:16:50
1,350.6 ریال5:12:52
1,350.9 ریال5:08:49
1,351.1 ریال5:04:49
1,351.9 ریال5:01:03
1,353.5 ریال4:56:50
1,354.9 ریال4:52:50
1,354.1 ریال4:48:54
1,353 ریال4:44:53
1,352.6 ریال4:40:51
1,351 ریال4:36:50
1,352.8 ریال4:32:49
1,351.9 ریال4:28:48
1,353.5 ریال4:24:50
1,354.5 ریال4:16:48
1,356.7 ریال4:12:50
1,356.9 ریال4:08:51
1,357.7 ریال4:04:50
1,355.7 ریال4:01:04
1,358.3 ریال3:56:49
1,358.2 ریال3:52:49
1,357.8 ریال3:48:50
1,355.2 ریال3:44:49
1,355.1 ریال3:40:53
1,355.9 ریال3:36:49
1,359.4 ریال3:32:51
1,352 ریال3:28:50
1,348.3 ریال3:24:54
1,336.9 ریال3:20:51
1,334.5 ریال3:16:49
1,334.4 ریال3:12:55
1,335 ریال3:08:50
1,333.6 ریال3:04:51
1,332.2 ریال3:01:05
1,333.7 ریال2:56:49
1,333.3 ریال2:52:50
1,334.5 ریال2:48:52
1,333.7 ریال2:44:50
1,338.4 ریال2:32:51
1,339.3 ریال2:28:56
1,339.4 ریال2:24:53
1,340.3 ریال2:20:50
1,341.7 ریال2:16:49
1,341.3 ریال2:12:54
1,342.1 ریال2:08:50
1,342.3 ریال2:04:50
1,342.9 ریال2:01:07
1,342.7 ریال1:56:50
1,342.1 ریال1:48:51
1,342.6 ریال1:44:49
1,342.8 ریال1:40:53
1,344 ریال1:36:49
1,344.5 ریال1:32:50
1,344.9 ریال1:28:48
1,344.1 ریال1:24:50
1,344.7 ریال1:20:52
1,347 ریال1:16:49
1,348.6 ریال1:08:49
1,349.3 ریال1:04:47
1,349.8 ریال1:01:03
1,348 ریال0:56:50
1,348.2 ریال0:52:48
1,347.3 ریال0:44:48
1,348.7 ریال0:40:52
1,346.9 ریال0:36:50
1,345.3 ریال0:32:50
1,344.3 ریال0:28:46
1,343.9 ریال0:24:52
1,345.1 ریال0:20:52
1,344.2 ریال0:16:48
1,345.2 ریال0:08:47
1,342.6 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات