کالایاب
شاخص یاب

ETH/BTC p2pb2b

  • نرخ فعلی:0.0179
  • بالاترین قیمت روز:0.0182
  • پایین ترین قیمت روز:0.0177
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0178
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۲:۵۸
  • نرخ روز گذشته:0.0177
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک ETH/BTC p2pb2b در روز جاری

نمودار کندل استیک ETH/BTC p2pb2b در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0179 ریال15:32:58
0.0178 ریال15:13:03
0.0179 ریال15:01:18
0.0178 ریال14:52:57
0.0179 ریال14:40:59
0.0182 ریال14:32:59
0.0179 ریال14:13:00
0.0178 ریال14:01:23
0.0179 ریال13:21:03
0.0178 ریال13:01:22
0.0179 ریال12:52:57
0.0178 ریال12:32:59
0.0179 ریال12:01:40
0.0178 ریال11:41:12
0.0179 ریال10:28:56
0.0178 ریال10:20:57
0.0179 ریال9:20:54
0.0178 ریال9:08:51
0.0179 ریال8:08:52
0.0178 ریال7:08:48
0.0179 ریال7:01:11
0.0178 ریال6:40:52
0.0179 ریال5:56:51
0.018 ریال5:08:46
0.0179 ریال4:56:49
0.018 ریال4:36:49
0.0179 ریال3:48:55
0.0178 ریال3:36:53
0.0179 ریال3:28:46
0.018 ریال3:08:50
0.0179 ریال2:48:51
0.0182 ریال2:36:53
0.0178 ریال0:56:50
0.0177 ریال0:36:49
0.0178 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات