کالایاب
شاخص یاب

ETH/BTC huobi

  • نرخ فعلی:0.0186
  • بالاترین قیمت روز:0.0189
  • پایین ترین قیمت روز:0.0186
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0187
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۴:۵۷
  • نرخ روز گذشته:0.0188
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک ETH/BTC huobi در روز جاری

نمودار کندل استیک ETH/BTC huobi در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0186 ریال17:24:57
0.0187 ریال17:12:58
0.0188 ریال17:08:54
0.0187 ریال16:24:58
0.0188 ریال15:04:56
0.0189 ریال14:56:58
0.0188 ریال11:48:53
0.0187 ریال11:44:57
0.0188 ریال10:52:55
0.0187 ریال10:20:56
0.0188 ریال10:16:57
0.0187 ریال10:04:52
0.0188 ریال8:04:49
0.0187 ریال7:12:48
0.0188 ریال7:04:49
0.0187 ریال6:48:50
0.0188 ریال5:56:51
0.0187 ریال5:52:51
0.0188 ریال4:16:48
0.0189 ریال4:04:50
0.0188 ریال4:01:04
0.0189 ریال3:48:50
0.0188 ریال3:32:51
0.0187 ریال3:24:53
0.0188 ریال2:40:51
0.0187 ریال2:28:56
0.0188 ریال2:20:50
0.0187 ریال2:16:48
0.0188 ریال1:32:50
0.0187 ریال1:28:48
0.0188 ریال1:20:52
0.0187 ریال1:12:50
0.0188 ریال1:04:47
0.0187 ریال0:52:48
0.0188 ریال0:32:50
0.0187 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات